Arrangement

Designoptimering af betonbroer - Hvor meget CO2 er der at hente?

Vejdirektoratet, Banedanmark og Bæredygtig Beton initiativet inviterer til workshop om designoptimering af betonbroer d. 26. august kl. 11.30-16.30.

Den grønne omstilling ruller ind over bygge- og anlægssektoren. Vejdirektoratet og Banedanmark arbejder intenst på dels at udvikle værktøjer til beregning og dokumentation af anlægskonstruktioners CO2 aftryk, dels på at skabe mere viden om, hvor der er CO2 at hente i deres bygværker.

Vejdirektoratet udbød derfor tidligere på året en opgave om at foretage en designoptimering af to eksisterende betonbroer på Holbækmotorvejen. Det er to typiske motorvejsbroer, som er opført på samme tid og som er opført henholdsvis som in-situ støbt og præfabrikeret løsning. Broerne er udført på med samme arkitektoniske udtryk.

Rambøll vandt opgaven sammen med Christian Munch-Petersen, der er tilknyttet som beton- og bæredygtighedsspecialist. Resultatet af dette arbejde fremlægges og diskuteres med branchen i regi af Bæredygtig Beton initiativet og det er den workshop, som vi inviterer ind til nu.

I Bæredygtig Beton initiativet arbejder ca. 70 af bygge- og anlægsbranchens aktører sammen om at reducere CO2 udledningen fra betonbyggeri og anlæg. Ambitionen er at halvere udledningen i 2030 målt i forhold til 2019. Det er en ambitiøs målsætning, som stiller store krav til cementproducenter og betonproducenter men også rådgivere, arkitekter, bygherrer og entreprenører skal gøre ting anderledes i fremtiden for at det mål kan indfries.

I Bæredygtig Beton initiativet arbejdes der med at realisere målsætningen ved udvikling og implementering af de 35 forslag som fremgår af initiativets roadmap. Målsætningen er realistisk og bryder man de 50% reduktion ned i bidder, så er det forventeligt, at de 30% kan findes ved optimering og udvikling af materialerne, de 15% skal findes i klogere og smartere design af konstruktionerne og endelig de sidste 5% skal findes i produktionsprocesserne, anvendelse af maskinél, øget genanvendelse mv.

Alt dette skal denne workshop danne rammen om. Vejdirektoratet, Banedanmark og parterne bag Bæredygtig Betoninitiativet ser frem til at få diskuteret mulighederne for at flytte grænserne for, hvordan man designer broer i beton for fremtiden.

Vel mødt

Niels Højgaard Pedersen, Vejdirektoratet, Gert Ahe, Vejdirektoratet, Gitte Weitze Christensen, Banedanmark og Dorthe Mathiesen, Dansk Beton.

Program

  • 11.30: Indregistrering, netværk og let frokost

  • 12.30 Velkommen til Vejdirektoratet og introduktion til Vejdirektoratets og Banedanmarks arbejde med grøn omstilling.

   Ved Anlægsdirektør Erik Stoklund Larsen, Vejdirektoratet og Infrastruktur direktør Randi Skogstad, Banedanmark

  • 12.50: Designoptimering i relation til Bæredygtig Beton initiativet

   Ved Chef for Dansk Beton, Dorthe Mathiesen

  • 13.00: Betonbroer i Danmark – hvordan ser en typisk betonbro ud i Danmark og hvordan adskiller in-situ støbte broer sig fra præfabrikerede.

   Ved betonspecialist, Christian Munch-Petersen, Emcon

  • 13.20: Pause og netværk

  • 13.40: Præsentation af resultaterne af arbejdet med designoptimering af en in-situ støbt bro og en bro med præfabrikerede elementer på Holbækmotorvejen

   Ved Rambøll

  • 14.40: Pause og netværk

  • 15.00: Præsentation af InfraLCA og LCA beregninger af de to broer på Holbækmotorvejen. Hvor meget CO2 er der at hente?

   Ved Rambøll / Vejdirektoratet

  • 15.30: Opsamling og paneldebat Panel: Foredragsholderne

  • 16.30: Opsamling og tak for i dag. Netværk og en lille forfriskning

Monica Kure Sørensen

Praktisk ansvarlig

 • Direkte +45 7216 0126
 • Mobil +45 5218 5917
 • Send e-mail  

Dorthe Mathiesen

Fagligt ansvarlig

 • Direkte +45 7216 0264
 • Mobil +45 2040 9446
 • Send e-mail