Netværk

EU Public Affairs-netværk i Bruxelles

Beskæftiger du dig med public affairs og politisk interessevaretagelse i en europæisk kontekst? Tilmeld dig DI’s netværk for public affairs-chefer/-medarbejdere fra DI’s medlemsvirksomheder med interesse for europæisk politik og interessevaretagelse. Få seneste nyt fra Bruxelles og de europæiske institutioner og udveksl strategier og erfaringer med kollegaer fra andre virksomheder.

Hvad bruges møderne til?

Ud over at være et fagligt netværk bruges netværket til at mødes med centralt placeret danske og udenlandske beslutningstagere i EU’s institutioner. Netværket giver DI’s medlemmer mulighed for at:

  • Holde sig opdateret på seneste nyt fra EU
  • Udvide sit netværk blandt beslutningstagere i EU-institutionerne
  • Fremme erhvervspolitiske dagsordener i Bruxelles
  • Mulighed for at udveksle erfaringer med andre af branchens aktører

Netværksmøderne består både af webinarer, med fokus på en bestemt sag, samt fysiske netværksmøder i Bruxelles. De fysiske netværksmøder i Bruxelles finder typisk sted over halvandet døgn og arrangeres med udgangspunkt i aktuelle erhvervspolitiske dagsordener.

Netværket mødes fysisk to gange om året i Bruxelles og deltagelse er gratis (udgifter til transport fra Danmark og ophold i Bruxelles er for egen regning).

Hvem er netværket for?

Netværket er for public affairs chefer og/eller medarbejdere fra DI’s medlemsvirksomheder med interesse for europæisk interessevaretagelse. Netværket er åbent for alle relevante medarbejdere uanset, hvor de er placeret rent geografisk og hvilket sprog de taler. Hvis ikke-dansktalende DI medlemmer deltager, gennemføres programmet på engelsk.

Eksempler på temaer

Netværksmøderne tager afsæt i forskellige aktuelle emner som for eksempel Fit for 55 eller brexit. De seneste netværksmøder har taget afsæt i international handel med særligt fokus på EU’s relationer.

Andreas Brunsgaard

Andreas Brunsgaard

Seniorchefkonsulent

Andreas har mangeårig erfaring med international interessevaretagelse både fra Bruxelles og Washington DC. I dag arbejder Andreas på DI’s kontor i Bruxelles, hvorfra han arbejder med interessevaretagelse på vegne af DI’s medlemmer over for beslutningstagerene i Bruxelles.

  • Direkte +45 3377 3506
  • Mobil +32487585022
  • E-mail anbu@di.dk