Netværk

EU’s indre marked

Arbejder du med efterlevelse af europæiske produktregler, markedsovervågning, CE-mærkning eller standardisering? Vil du være med til at formulere DI’s holdninger til det indre marked for produkter? Så er deltagelse i dette netværk måske noget for dig.

DI’s netværk om EU’s indre marked er et bredt sammensat netværk bestående af medlemsvirksomheder, hvis forretning er tæt knyttet til det indre marked. Deltagerne er typisk medarbejdere, som har ansvar for, at virksomhedens produkter efterlever de europæiske regler eller bidrager til produktudvikling og derfor skal kende til kommende krav.

Deltagerne i panelet får

  • Indsigt i eksisterende og kommende regler vedrørende produkter og deres implementering i dansk ret. F.eks. reglerne om produkters sikkerhed, udvikling af harmoniserede standarder, CE-mærkning, gensidig anerkendelse og EU-landenes forpligtelser til at oplyse om krav m.m.
  • Sparring med andre medlemmer om fælles interesser eller udfordringer.
  • Mulighed for dialog med myndigheder om relevante lovforslag og deres implementering.
  • Indflydelse på DI’s holdninger og prioriteringer vedrørende EU’s indre marked.

Alle, der har lyst, er velkomne til at deltage i netværket. Vi arbejder for, at netværket afspejler mangfoldigheden i DI’s medlemsvirksomheder, når det gælder brancher og virksomhedsstørrelse.

Netværket mødes jævnligt (ca. fire gange årligt), og deltagerne inddrages i både nationale og europæiske høringer om EU-regler. Der afholdes både fysiske og virtuelle møder, og der er ingen mødepligt. Det er gratis for DI’s medlemmer at deltage.

Mette Peetz-Schou

Mette Peetz-Schou

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3022
  • Mobil +45 4037 3728
  • E-mail meps@di.dk