Netværk

Teknisk indre marked panel

Beskæftiger du dig med emner som standarder, markedsovervågning, compliance og/eller CE-mærkning? Ønsker du større indsigt i og indflydelse på DI’s meningsdannelse og prioriteringer vedrørende det indre marked for produkter og services? Deltag i DI’s tekniske ekspertpanel for EU’s indre marked.

Hvad kan møderne bruges til?

Panelets formål er at styrke medlemmernes indflydelse på og viden om DI’s meningsdannelse og prioriteringer vedrørende det indre marked for produkter og services. Der vil være en diskussion og udvikling af horisontale politikforslag vedrørende det indre marked for produkter og services.

Ekspertpanelet giver DI’s medlemmer mulighed for at:

  • Få indflydelse på og viden om DI’s meningsdannelse og prioriteringer vedrørende det indre marked for produkter og services.
  • Sparre med andre medlemmer, som har samme interesse og eventuelle problemstillinger
  • Få mulighed for at tage stilling til og drøfte tekniske aspekter af lovforslag vedrørende det indre marked

Panelet mødes som udgangspunkt 2 gange om året i København og er gratis for DI-medlemmer. 
Hvis du er interesseret i at høre mere om panelet og eventuelt ledige pladser er du velkommen til at kontakte facilitator Mette Peetz-Schou nederst på siden.

Hvem er ekspertpanelet for?

Ekspertpanelet er for medarbejdere fra DI’s medlemsvirksomheder, hvis forretning er tæt knyttet til det indre marked. Det kan være virksomheder, som har berøring med harmoniserede og ikke harmoniserede områder, virksomheder der har eksport både inden for og uden for EU samt virksomheder, hvor deres produkt leveres med en serviceydelse (vedligeholdelse, montering etc.).

Eksempler på temaer

Emner til dagsorden på møderne kan være markedsovervågning, udvikling og anvendelse af standarder, produktlovgivning, transparens omkring krav til udbydere af tjenesteydelser og virksomheders klagemuligheder.

Mette Peetz-Schou

Mette Peetz-Schou

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3022
  • Mobil +45 4037 3728
  • E-mail meps@di.dk