Netværk

Netværk for cirkulær økonomi

Formålet er at skabe en platform for virksomheder, der har interesse i, arbejder med eller ønsker at blive opdateret på cirkulær økonomi.

Formål

Formålet med DI’s netværk for cirkulær økonomi er at skabe en platform for virksomheder, der har interesse i, arbejder med eller ønsker at blive opdateret på cirkulær økonomi.

Dagsordenen på vores to årlige møder vil være forskellig fra gang til gang men, vi sætter bl.a. fokus på kommende EU-lovgivning og initiativer, mulighederne i og erfaringer med nye cirkulære forretningsmodeller, det danske Advisory Board for cirkulær økonomi, Sustainable Development Goals m.m. Dertil vil netværket danne en platform, hvor medlemmerne kan udveksle erfaringer og videndele med hinanden.

Praktisk information

Netværket er åbent og gratis for DI’s medlemmer, der interesserer sig for cirkulær økonomi. DI vil facilitere netværket, men medlemmerne af netværket opfordres til at tage aktiv del i netværket og komme med input til temaer, talere m.m. Der vil som udgangspunkt være to møder årligt.

Mød netværksfacilitatoren

Iben Kinch Sohn

Fagleder for cirkulær økonomi

  • Mobil: +45 2625 0910
  • Direkte: +45 3377 3713
  • E-mail: ibso@di.dk
Gitte Nanina Alring

Gitte Nanina Alring

Sekretær