Netværk

Netværk for cirkulær økonomi

Formålet er at skabe en platform for virksomheder, der har interesse i, arbejder med eller ønsker at blive opdateret på cirkulær økonomi.

Formål

Formålet med DI’s netværk for cirkulær økonomi er at skabe en platform for virksomheder, der har interesse i, arbejder med eller ønsker at blive opdateret på cirkulær økonomi.

Der afholdes to-tre fysiske møder årligt og ad hoc et par webinarer om aktuelle temaer. Dagsorden vil være forskellig fra gang til gang, men vi sætter bl.a. fokus på kommende EU-lovgivning, national politik og initiativer indenfor cirkulær økonomi, mulighederne i og erfaringer med nye cirkulære forretningsmodeller, koblingen mellem cirkulær økonomi og klima, veje til at forlænge produkters levetid eller skabe mere kvalitet i genanvendelsen.

Dertil danner netværket en platform, hvor medlemmerne kan udveksle erfaringer og videndele med hinanden.

Praktisk information

Netværket er åbent og gratis for DI’s medlemmer, der interesserer sig for cirkulær økonomi. DI vil facilitere netværket, men medlemmerne af netværket opfordres til at tage aktiv del i netværket og komme med input til temaer, talere m.m. Der vil som udgangspunkt være to til tre møder årligt.

Mød netværksfacilitatoren

Iben Kinch Sohn

Fagleder for cirkulær økonomi

  • Mobil: +45 2625 0910
  • Direkte: +45 3377 3713
  • E-mail: ibso@di.dk
Mathilde Elena Lindhardt Byrgesen

Mathilde Elena Lindhardt Byrgesen

Studentermedarbejder