Netværk

DI’s biodiversitetsnetværk

Netværk for dig, der skal lykkes med at få biodiversitet ind i virksomhedens strategi, handlinger og forretning og vil dele erfaringer og sparre med andre virksomheder, der arbejder forrentningsorienteret og strategisk med emnet.

Biodiversitet er med stor hast rykket ind på dagsordenen hos både store og små virksomheder. Nye forventninger om at have styr på kommende rapportering, sikre adgang til råvarer, have overblik over forsyningskædernes aftryk på naturen og skaffe handlerum ift. krav fra investorer og ejere er fulgt med.

Er du ansvarlig for at få biodiversitet indarbejdet i din virksomheds strategi, handling og forretning? Så ved du, at der også er et ønske om at lykkes med at styrke virksomhedens omdømme og løfte det betydelige forretningspotentiale, der ligger i at arbejde med biodiversitet.

Erfaringerne med biodiversitet i virksomhedsregi er pt. begrænsede, og derfor er der brug for at lære af hinanden og dele den tilgængelige viden – det gør vi i DI's biodiversitetsnetværk.

I netværket får du:

  • Inspiration til mål og indsatser på kort og langt sigt
  • Erfaringer fra andre – både i danske og internationale virksomheder
  • Opdateret viden om udvikling i standarder og metoder og det politiske rammeværk
  • Et fagligt netværk på feltet
  • Sparring til egne udfordringer
  • Stor indflydelse på, hvad vi sammen skal udforske og lære mere om

I netværket er der god plads og tid til at lære af hinanden, men vi får også besøg af relevante eksperter eller erfaringspersoner, og der er rig mulighed for at påvirke valget af både emner, gæster og eventuelle steder, vi skal besøge.

Målgruppen er bæredygtigheds-, miljø- og forretningsudviklingsansvarlige eller andre roller, som er ansvarlig for biodiversitet i store og små virksomheder, der primært arbejder med produktion.

Netværket afholder fire møder om året. Et møde varer typisk fra kl. 10.00-16.00. Møderne holdes hos netværkets virksomheder eller på steder, der er relevante for emnet.

Næste møde holdes den 10. juni 2024 kl. 10.00-16.00, København

Didde Rishøj

Didde Rishøj

Chefkonsulent