Netværk

DI's Miljøchefforum

DI's Miljøchefforum består af en kreds af interesserede virksomheder, som er kendetegnet ved at være så store, at de har en særlig udpeget chef/ansvarlig for miljøområdet. Netværket giver ledere inden for miljø mulighed for at få inspiration og udveksle erfaringer med en bred skare af virksomheder.

Foto: Getty Images

P.t. er der 70 medlemmer. Udbyttet af at deltage i netværket for en virksomheds miljøchef skal være at hente inspiration til det daglige arbejde på virksomheden gennem netværket.

Formål

Netværket er et fagligt forum, hvor du som deltager kan afprøve synspunkter og idéer. Alle oplysningerne behandles fortroligt af de øvrige deltagere. 

Målgruppe

Miljøchefforum fungerer som et netværk af miljøchefer fra virksomheder, som er kendetegnet ved at være så store, at de har ansat en ansvarlig for miljøområdet i virksomheden. Miljøchefforum består p.t. af 70 medlemmer. Emnerne vælges efter input fra deltagerne. Det er deltagerne og/eksterne oplægsholdere, der præsenterer indlæg, som efterfølgende diskuteres. Behovet for DI's Miljøchefforum skal således udspringe af den enkelte virksomheds behov. 

Aktiviteter

Der holdes tre møder om året.