Netværk

Netværk for laboratorieledere

Er du ansvarlig for laboratoriet i din virksomhed? Trænger du til at blive beriget og udfordret i din rolle af andre ligesindede? Kom med i DI’s netværk for laboratorieledere, hvor du bliver en del af et professionelt fællesskab, der sætter dine konkrete opgaver i centrum.

Vi hjælper hinanden med at lykkes professionelt

Som laboratoriechef/leder skal du kunne motivere dine medarbejdere til at holde kvaliteten og udvikle processer til at understøtte produktions- og udviklingsafdelingen. Rollen som laboratoriechef sikrer ikke kun arbejdsprocesser, men sikrer også forretningen og virksomhedens strategi. Det er derfor vigtigt at være klædt på til at tage dialogen med ledelsen, og da man ofte står alene i denne rolle, tilbyder Dansk Industri et nyt fagligt netværk, som skaber et fortroligt forum, hvor netværksmedlemmerne kan imødegå udfordringer, løse problemer og se mulighederne sammen igennem udveksling af erfaringer på et højt og professionelt niveau.

Du får inspiration og ny viden til dit arbejde

I netværksgruppen arbejdes der med aktuelle temaer til at drive laboratorier på topniveau. Temaerne, der behandles i netværket, varierer og fastsættes af medlemmerne i netværket i tæt samarbejde med netværksfacilitatoren. På møderne sparrer netværksmedlemmerne på konkrete udfordringer. Derudover, tilbyder DI en digital platform, som gør det muligt for netværksmedlemmerne at sparre imellem møderne.

Eksempler på temaer:

  • Digitalisering af laboratoriet, herunder IT-/LIMS-systemer
  • Arbejdsmiljø, kemisk APV i laboratoriet, finde relevante kurser
  • Sikkerhed, f.eks. CLP-lovgivning og ADR (farligt gods)
  • Automatisering/Produktionsoptimering/LEAN
  • Standardisering af processer og metoder, balancen mellem effektivitet og kvalitet
  • Audits, kvalitetssikring, herunder f.eks. kalibrering og verificering
  • Leverandørsamarbejde, udstyr eller til produktionsplanlægning
  • Udviklingsmodeller og business cases
  • Ledelse under forandringer, ledelse af udtalte C-profiler (DISC), generationsledelse
  • ESG

Sådan foregår det

Netværksmøderne faciliteres af en kompetent chefkonsulent fra DI, som har et bredt fagligt kendskab til udvikling og produktion. Det er facilitatorens opgave at sikre stabile rammer for netværkets møder og give kvalificeret med- og modspil, for at netværket skaber viden og værdi for medlemmerne. Der afholdes fire møder om året i netværket, og møderne afholdes på skift hos netværkets medlemmer. Netværket har også en stærk social dimension, hvorfor alle møder afsluttes med en middag på en nærliggende restaurant.

Nicolas Boalth

Nicolas Boalth

Chefkonsulent