Netværk

Netværk for lærlinge- og elevansvarlige

Savner du et netværk, hvor du kan sparre med andre virksomheder om jeres lærlinge og elever? Om rekruttering, om at blive en endnu bedre læreplads og om både store og små problemer? Så er dette netværk noget for dig.

Hvad kan netværket?

I netværket kommer du til at dele viden og få nye input til dit daglige arbejde med jeres lærlinge og elever. Du møder kolleger fra andre virksomheder, der også har ambitioner om at blive endnu dygtigere til at uddanne, så I kan udveksle erfaringer og lære af hinanden.

Møderne tager udgangspunkt i emner og konkrete problemstillinger, som du oplever i dit arbejde med lærlinge, og som netværkets deltagere selv er med til at beslutte.

Emnerne kan f.eks. være:

  • Rekruttering
  • Fastholdelse
  • Det gode læreforløb
  • Love og regler
  • Samarbejdet med erhvervsskolen
  • Lærlinge med særlige behov
  • Lærlinge på flere lokationer

Emnerne besluttes på det første netværksmøde på Gl. Vindinge i Nyborg.

Hvem kan deltage?

Netværket er for dig, som på den ene eller anden måde arbejder med virksomhedens lærlinge eller elever i dagligdagen. For HR-medarbejdere, for fagligt oplæringsansvarlige og for dig, der har andre typer af opgaver i forhold til lærlinge og elever.

Sådan foregår det

Netværksmøderne faciliteres af en kompetent chefkonsulent fra DI, som har et fagligt kendskab til ledelse og arbejdsmiljø. Det er facilitatorens opgave at sikre stabile rammer for netværkets møder og give kvalificeret med- og modspil, for at netværket skaber viden og værdi for medlemmerne. Der afholdes årligt 4 møder i netværket, hvoraf møderne afholdes på virksomheder, der er repræsenteret i netværket. Ét af møderne afholdes på DI’s konferencecenter, Gl. Vindinge i Nyborg. Møderne afholdes i tidsrummet 09.30-15.30.

Louise Rico

Louise Rico

Chefkonsulent