Netværk

Netværk for medarbejdere med ansvar for diversitet og inklusion

Bliv en del af et fagligt netværk og få inspiration og faglig sparring med ligesindede kolleger – I lykkes individuelt, - sammen skaber i forandring!

Dansk Industris DE&I netværk er danske virksomheders indgang til sparring med ligesindede kolleger i andre virksomheder, gode råd fra DI’s eksperter på området og viden og indsigter fra front-runners på agendaen.

Som DE&I ansvarlig står du ofte over for udfordringer, der kræver unikke løsninger. I netværket kan du dele oplevelser og erfaringer med alt fra barselspolitikker til inklusionsmålinger og bias-fri rekruttering, og få inspiration til at tackle du udfordringer du møder i dit DE&I arbejde.

Netværket er målrettet medarbejdere, der arbejder med at øge inklusion og diversitet og som brænder for at skabe en mere mangfoldig, inkluderende og kønsbalanceret arbejdsplads, hvor alle talenter kommer bedst i spil.

Hvad får du ud af at deltage i DE&I netværket?

  • Faglig udvikling: Som medlem af netværket får du adgang til nyeste data, seneste trends og best practices inden for diversitet, inklusion og ligestilling. Netværket deler problemstillinger, erfaringer og indsigter og vi arrangerer regelmæssige indlæg med erfarne eksperter og skaber en platform for faglig læring og udvikling.
  • Netværksmuligheder: DE&I netværket giver dig mulighed for at skabe forbindelser med ligesindede kolleger fra forskellige brancher og udveksle idéer og erfaringer. Vi opfordrer til samarbejde og faciliterer vidensdeling på tværs af virksomheder og brancher i et fortroligt rum.
  • Inspirerende diskussioner og oplæg: Vores møder og arrangementer er centreret omkring meningsfulde diskussioner om de udfordringer og muligheder, der er forbundet med at fremme diversitet og inklusion i arbejdsmiljøet. Deltag i åbne samtaler, casestudier og inspiration fra eksperter, der vil inspirere dig til at tænke nyt og omsætte inspiration til handling.
  • Personlig vækst: Du får mulighed for at udvikle dine kompetencer, øge din viden omkring diversitet og inklusion og styrke din evne til at skabe forandring.
  • Indflydelse: Vær med til at forme den fremtidige retning for diversitets- og inklusionsarbejdet i danske virksomheder. Dine idéer og indsigter vil være en vigtig del af vores netværk, og vi samarbejder aktivt med beslutningstagere og interessenter for at påvirke adfærd og praksis.

Sådan foregår det

Netværksmøderne faciliteres af en DI-konsulent med stærk faglighed indenfor diversitet og inklusionsområdet. Facilitatoren sikrer stabile rammer for netværkets møder og byder ind med kvalificerede input, for at bidrage til et miljø hvor viden og inspiration er kernen. Netværket mødes fysisk fire gange årligt og afholdes på skift hos de virksomheder som er en del af netværket.

I DI er de faglige netværk opdelt regionalt. På den måde har du mulighed for at vælge et netværk, der er repræsenteret i dit nærområde. For netværket med DE&I ansvarlige har du mulighed for at vælge mellem følgende områder:

  • Hovedstaden/Sjælland
  • Fyn/Jylland

Prisen for netværksmedlemsskabet dækker fire årlige møder inkl. evt. udgifter til eksterne oplægsholdere.

Jakob Johannes Andersen Kjærside

Jakob Johannes Andersen Kjærside

Konsulent

Naja Lind Rasmussen

Naja Lind Rasmussen

Chefkonsulent