Netværk

Branchenetværk for kantine og catering

I netværket, for virksomhedsledere eller brancheansvarlige for kantine og catering i SBA-medlemskredsen, får du inspiration og viden om nye udviklingstendenser indenfor service- samt kantine- og cateringbranchen. Fokus i netværket er ny viden, vidensdeling og fælles fodslag som branche på aktuelle emner. Kort sagt – du får en faglig og personlig dialog med andre topledere om emner og branchemæssige udfordringer, der interesserer dig.

Et netværk med udbytte og læring

I netværket tager vi udgangspunkt i at tage ting op, som medlemmerne af netværket selv synes, er det vigtigste i forhold til branchens udfordringer, branchens interessevaretagelse eller at drøfte fremtidens servicebranche og arbejdsmarked. Aktiviteterne handler om at få inspiration, finde fælles løsninger og udfordre hinanden og branchen. Vi lægger vægt på at kunne gå i dybden med problemstillingerne og inviterer derfor – efter behov – eksperter, internationale såvel som danske, til vores møder. I netværket er det vigtigt, at aktiviteterne er output-baseret.  

Sådan foregår det

Branchenetværket afholder fire aktiviteter om året, og vi lægger vægt på, at aktiviteterne er effektive og samtidig passer ind i arbejdsdagen. Netværket foregår i Industriens Hus ved Rådhuspladsen. I netværket møder du en bred kreds af direktører og chefer med både strategisk og operationelt ansvar for hele forsyningskæden i deres virksomhed. Netværket er det optimale sted at opbygge både professionelle og personlige relationer til lederkollegaer indenfor branchefællesskabet. Og så er netværksaktiviteterne selvfølgelig også det sted, hvor vi kan dele erfaringer og engang imellem udfordre hinanden.

Kristian Hougaard Frederiksen

Kristian Hougaard Frederiksen

Konsulent