Netværk

Medlemsarrangement for DI Byggeri Østjylland

Dagens program:

Velkomst v/ Finn D. Pedersen, DI Byggeri Østjylland

Sådan tilfører medarbejdere med forskellige uddannelser værdi til byggeriet: v/ Morten Sort Mouritzen, adm. direktør Hustømrerne

Hvordan finder vi hinanden? v/ Jobcenter Aarhus

Opsamling og afslutning v/ Finn D. Pedersen, DI Byggeri Østjylland