Møde om faglige normer for gravsten

Kære medlemmer af Stenhuggerlaugets ERFA-gruppe om gravstens- og monumentarbejde samt udvalgte faglærte gravstensvirksomheder udenfor lauget.

Tirsdag d. 14. juni fra kl. 10.00 – 14.00 på fagskolen Learnmark, Vejlevej 150, i Horsens afholder Stenhuggerlauget det første møde om udarbejdelsen af en publikation for nye normer for gravsten.


Formålet med udarbejdelsen af denne publikation er at hæve og fastholde en faglig standard i branchen og tanken er, at den skal bruges til undervisning og deles med fællesfaglige organisationer samt kirkegårde og Stenhuggerfagskolen, til brug i virksomhederne som retningslinjer for det daglige arbejde i gravstensvirksomheder.


Oplægget til indhold er:


Råvarer, farveafvigelser, revner, strukturFinish på stenen: behugninger, slibninger mm.Skrift & dekorationer: opdatere & udvikle Stenhuggerlaugets retningslinier for inskriptioner og tilføjelser fra 24.5.2018,  til NORMER for samme.Service & faglig rådgivning, herunder vejledning til syn & skøn


Mødet vil blive afsluttet med en sandwich.


Det er gratis at tilmelde sig og jeg håber, at I ønsker at deltage i arbejdet med at udarbejde en sådan publikation og melder jer til at deltage i mødet.