Arrangement

Medlemsmøde om bæredygtighed i byggeriet og på byggepladsen

Ved årsskiftet trådte bygningsreglementets nye krav om klimaberegninger i kraft. Derfor skal der for nye bygninger, der ansøges om byggetilladelse til fra årsskiftet, afleveres en livscyklusberegning (LCA) ved færdigmelding. Dette klimakrav er dog kun startskuddet til arbejdet med bæredygtighed i byggeriet.

Ved dette arrangement vil underdirektør i DI Byggeri, Elly Kjems Hove, beskrive, hvordan klimakrav og andre bæredygtighedstiltag fra EU vil drive bæredygtighed i byggeriet fremover.

Til sidst vil CEO i SiteHub, Ulrik Branner, fortælle, hvordan bæredygtig byggepladslogistik og dokumentation af byggepladsen bl.a. skaber en grøn værdi på projekter.