Arrangement

Online Generalforsamling 2024 - DI Midt Vest

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelseslederens beretning

3. Indkomne forslag

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

5. Evt.