Arrangement

DI Sydvestjylland - Online Generalforsamling 2024

Ordinær generalforsamling 2024 i DIs regionalforening DI Sydvestjylland

Generalforsamlingen afholdes online tirsdag den 28. maj 2024 kl. 08.30 - 09.30

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelseslederens beretning
3. Indkomne forslag
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
5. Evt.

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen og forslag til bestyrelseskandidater skal ifølge vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Forslag kan sendes til foreningskonsulent Morten Karlsbjerg på moka@di.dk.

Deltagelse er kun for medlemmer af regionalforeningen.