Arrangement

Kick-off: Bæredygtig bytransformation: Danmarks næste eksporteventyr

Danske virksomheder har traditionelt haft stærke kompetencer inden for bæredygtighed og strategisk byudvikling, med særlig fokus på at integrere æstetik, mennesket og naturen. Over det næste halve år vil DI sætte fokus på bæredygtig bytransformation. 
Vi inviterer dig til vores kick-off event 8. september 2023 fra 8.30 – 9.45 i Industriens Hus, når DI sætter New European Bauhaus i centrum hvor principperne inklusion, bæredygtighed og æstetik er kernen.

Æstetik og godt design kan spille en væsentlig rolle, når vi ønsker social innovation og adfærdsændring. Derfor er vi glade for at arbejde sammen med kunstorganisationen CHART, som har lagt New European Bauhaus principperne til grund for udvælgelse i dette års arkitektkonkurrence ved CHART Architecture. Fem udvalgte pavilloner kunne besøges på Charlottenborg i København i slutningen af august og vinderen "Off-the-Shelf" af arkitektgruppen Plan Noll, vil danne rammen for begivenheden i DI’s atrium.

Under kick-off eventen kan du høre om CHART- jurymedlemmernes perspektiver på fremtidig byformation, få indblik i tankerne bag pavillonen fra arkitekterne bag og høre om hvordan fremtidens byggede miljø kunne tage form.

Program

  • Velkommen

   v/Marie Gad, underdirektør, DI

  • Oplæg

   v/Lise Gandrup Jørgensen, CEO, Dorte Mandrup og CHART jurymedlem

  • Tankerne bag vinder pavillonen "Off-the-shelf"

   v/Plan Noll

  • Vores levesteder

   v/Lone Feifer, direktør, Sustainable Building Velux Group

  • Opsummering/spørgsmål

   v/Henriette Thuen, seniorchefkonsulent, DI

Om New European Bauhaus:
Med det formål at realisere EU's Green Deal og omsætte visionen om en faktisk transformation og ændring af adfærd i det europæiske samfund har EU-Kommissionen lanceret konceptet New European Bauhaus (NEB). Målet er at tre kerneværdier, skal fungere som drivkraft for de nødvendige samfundstransformationer: 

Inklusion
Bæredygtighed
Æstetik

Danmarks unikke kompetencer har fundet deres match i kerneværdierne i NEB, hvilket blev tydeligt, da EU-Kommissionen i foråret 2022 løftede sløret for vinderen af den anonyme arkitektkonkurrence for EU’s nye Joint Research Center i Sevilla. Konkurrencen stillede specifikke krav om at integrere de tre kerneværdier fra New European Bauhaus i projekterne. Tre danske arkitektvirksomheder blev udvalgt: COBE, Dorthe Mandrup og BIG hvor sidstnævnte vandt.