Arrangement

Malersektionens generalforsamling 2024

Indkaldelse til ordinær generalforsamling og medlemmernes dag i Malersektionen fredag den 26. april i Industriens Hus

Malersektionen indkalder herved til ordinær generalforsamling 2024. Foreningen inviterer medlemmerne til den årlige ordinære generalforsamling i henhold til vedtægterne, fredag den 26. april 2024.

Du kan se det forløbige program her:

Kl. 10.00 Generalforsamling, Industriens Hus

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om sektionens virksomhed.
  3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af formand hvert andet år.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  7. Fremlæggelse af budget, fastsættelse af kontingent, honorarer, diæter og refusion af rejseudgifter.
  8. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal meddeles skriftligt til sektionsbestyrelsen/sekretariatet senest 20 dage før generalforsamlingen.

Eventuelle forslag skal bringes til medlemmernes kendskab senest 10 dage før generalforsamlingen.

Se vedtægterne for Malersektionen her

Kl. 11.00 Seminar med aktuelle temaer, Industriens Hus

11.00 Det skal være nemmere og billigere at dygtiggøre sig
Et nyt kursussamarbejde mellem Malersektionen og Danmarks Farve- og Limindustri skal give nye muligheder for at få tilskud fra Kompetenceudviklingsfonden
Ved Willi Becke, formand Malersektionen

11.20 Nye krav til arbejdstidsregistrering, sådan kan du håndtere dem.
Fra 1. juli 2024 skal du som arbejdsgiver have styr på, hvor meget dine medarbejdere arbejder hver dag. 
Ved Jesper Timann Thomasen, DI Byggeri Personalejura

11.30 Tolerancer.dk - sådan arbejder vi på at fremme god kvalitet og produktivitet i byggeriet
Formålet med tolerancer.dk er at forebygge konflikter som følge af forskellige opfattelser af kvalitetsniveauet for et byggearbejde – herunder ved overgang fra én entreprise til den næste.
Ved Benny Lillelund, DI Byggeri

11.45 Kunstig intelligens i malerfaget - tips og tricks
Træt af at sidde foran skærmen? Få inspiration til hvordan du kan anvende kunstig intelligens til at arbejde hurtigere og bedre
Ved Søren Cajus, Malersektionen

Kl. 12.15 Pause

Kl. 12.30 Transport til Den Kongelige Opera

Kl. 13.00 Frokost hos Almanak, Den Kongelige Opera

Kl. 14.00 Eksklusiv rundvisning, Den Kongelige Opera

Kl. 15.15 Walk and talk til Copenhill

Kl. 15.45 Se København fra oven med en drink i hånden, Copenhill

Kl. 16.30 Transport fra Copenhill

Kl. 18.30 Velkomstdrink og middag på Restaurant Pluto,
Borgergade 16, 1300 København K

kl. 21.30 Overnatning hos Scandic Spectrum,
Kalvebod Brygge 10, 6 sal, 1560 København