Arrangement

DI Vand seminar for medlemmer om eksport

DI vand har opsat en ambitiøs målsætning om at fordoble eksporten af vandteknologi og rådgivning frem mod 2030. Vi ønsker nu at tage en første diskussion med særligt fokus på eksportfremme og internationalt samarbejde.

Der vil være oplæg og diskussion med repræsentanter fra den akademiske verden, ministerier, politikere såvel som fra DI’s internationale enheder.

Vi vil naturligvis tage alle forholdsregler i forhold til Covid-19, således at arrangementet afholdes uden risiko for deltagerne.

Program
Kl. 10:00 Velkommen
Mads Helleberg Dorff, sekretariatsleder, DI Vand

Kl. 10:00 Hvordan kan virksomhederne blive bedre til at tænke og investere strategisk?
Jakob Roland Munch, professor, Københavns Universitet, medlem af Det Økonomiske Råd

Kl. 11:00 Udenrigsministeriets arbejde med vandområdet
Rasmus Abildgaard Kristensen, kontorchef, Grønt Diplomati
Oplæg og diskussion - hvordan kan Udenrigsministeriet blive bedre til at understøtte vandteknologieksporten f.eks. via eksportfremme, udviklingshjælp og vækstrådgivere? Er der behov for en eksportstrategi på vandområdet?

Kl. 11:40 Pause

Kl. 12:00 Miljø- og Fødevareministeriets internationale aktiviteter på vand
Jesper Wulff Pedersen, Kontorchef, EU & Internationalt 
Oplæg og diskussion.
Hvordan kan Miljøministeriet blive bedre til at understøtte vandteknologieksporten f.eks. via myndighedssamarbejde og eksportfremstød? Er der behov for en eksportstrategi på vandområdet?

Kl. 12:40 IFU og vandområdet
Tina Kollerup Hansen, Team Lead, Danida Sustainable Infrastructure Finance
Hvordan kan Danida Sustainable Infrastructure Finance og investeringer i udviklingslande kick-starte eksport?

Kl. 13:10 Frokost

Kl. 14:00 Politikernes analyse
Hvordan ser de folkevalgte på muligheden for at hjælpe dansk vandteknologi og rådgivning ud på verdensmarkedet?

  • Mette Gjerskov, MF, Socialdemokratiet, miljøordfører
  • Erling Bonnesen, MF, Venstre, fødevare- og landbrugsordfører
  • Katarina Ammitzbøll, MF, Konservative, forsknings- og EU-ordfører

Kl. 15:00 DI’s internationale fokus på vand
Hvordan kan DI blive bedre til at understøtte eksporten af dansk vandteknologi?

  • Marie Gad, fagchef, Global Udvikling og Bæredygtighed, DI
  • Jens Holst-Nielsen, underdirektør, Global Markedsudvikling, DI
  • Peter Thagesen, underdirektør, Global Handel og Investeringer, DI

Kl. 15:45 Afslutning og refleksion
Jesper Daugaard, Formand for DI Vand
Er der behov for eksportstrategi? Hvordan kan DI Vands medlemmer blive bedre til samarbejde om eksport?

Kl. 16:00 Arrangementet slutter