Arrangement

NGCE medlemsmøde om digital forretningsudvikling

Klimaudfordringer, krav til bedre indeklima, sundhed, ressourceknaphed etc. betyder, at vi skal tænke i nye baner. Det gælder også i bygge- og anlægsbranchen. Branchen er en af de store udledere af CO2, men danner også rammen for vores hverdag og binder enorme samfundsmæssige ressourcer. Derfor skal byggeerhvervet i bred forstand også byde ind med nye muligheder og veje for at løse dette.

Program

  • 15.30 Velkomst

  • 15.40 Introduktion til dagens tema

  • 15.45 Ingen digital forretningsudvikling uden involvering

  • 16.30 Vi går fra input til output modeller

  • 16.50 Hvordan kan digitalisering skabe nye forretning over hele verden?

  • 17.10 Debat

  • 17.40 Afrunding

  • 19.00 Tak for i dag