Arrangement

Sådan får I fat i jeres næste it-medarbejdere

Mangler I it-medarbejdere? Og vil I gerne inspireres til, hvordan I kan løse problemet?

Den 17. januar 2023 kl. 9.30-13 holder DI, DI Digital, Dansk Metal, erhvervsskolen TEC, Tekniq Arbejdsgiverne og Industriens Uddannelser en konference for organisationer og virksomheder, der har udfordringer med at skaffe de rette it-medarbejdere.

Fokus for konferencen er it-erhvervsuddannelsen Data- og kommunikationsuddannelsen. På data- og kommunikationsuddannelsen kan man uddanne sig til datatekniker med speciale i programmering eller infrastruktur. Det er også muligt at uddanne sig til it-supporter. Personer der gennemfører data- og kommunikationsuddannelsen, opnår mange af de kompetencer, som offentlige organisationer, industrien, it-branchen m.fl. efterspørger hos deres it-medarbejdere, og de spiller godt sammen med it-medarbejdere med andre uddannelsesbaggrunde. Læs mere om uddannelsen: https://iu.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/erhvervsuddannelser-og-specialer/data-og-kommunikationsuddannelsen/

Kernen i Data- og kommunikationsuddannelsen er, at en stor del af uddannelsen finder sted i en virksomhed, som har påtaget sig at uddanne lærlinge inden for dette område. Det er der allerede mange virksomheder der gør, bl.a. inden for industrien, it-branchen og det offentlige. Du får mulighed for at møde et par af dem på konferencen, hvor de fortæller, hvilken værdi det giver dem at uddanne it-lærlinge.

På konferencen vil der også være debatpaneler, som drøfter arbejdskraftudfordringen på it-området, og hvordan data- og kommunikationsuddannelsen kan bringes mere i spil ift. at løse udfordringen.

Anne Rosted

Anne Rosted

Koordinator

Bo Wiberg

Bo Wiberg

Chefkonsulent