Arrangement

DI's konference for lønningsbogholdere 2024

Som lønningsbogholder skal du have styr på utrolig mange regler og processer. Derfor er vi i DI glade for, at vi for andet år i træk kan invitere dig til DI’s konference for lønningsbogholdere, hvor du kan få styr på alle detaljerne sammen med en række eksperter.

Lær at arbejde strategisk med en række eksperter

Udenlandsk arbejdskraft, mangel på lærlinge, kunstig intelligens og personalepolitikker – opgaverne som lønningsbogholder er mange, og du skal altid være opdateret på det nyeste. Lønnen er nemlig ikke kun vigtig for samtlige medarbejdere, den kan også koste virksomheden dyrt, hvis uheldet er ude.

Derfor er vi glade for at kunne invitere alle lønningsbogholdere fra DI’s medlemsvirksomheder til dette års konference under overskriften ”arbejd strategisk”, hvor vi sætter fokus på, hvordan vi undgår fejl og arbejder mest effektivt.

Samtidig er det en unik mulighed for at netværke med lønningsbogholdere fra andre netværk, der sidder med præcis samme udfordringer, som du selv gør.

Du kan se frem til at høre forskellige oplæg og deltage i de oplæg, du selv finder mest interessant.

Dét kan du glæde dig til

Dagen starter i fællesskab med oplæg fra SKAT. De taler om deres forskellige fokuspunkter, herunder nye regler, der er undervejs, og hvad man skal være opmærksom på.

Herefter er der mulighed for at vælge mellem forskellige oplæg. Du skal vælge et oplæg til om formiddagen og et oplæg til om eftermiddagen. Du vælger selv, hvilke oplæg du er interesseret i ved tilmeldingen. Det er først til mølle. Du kan vælge imellem følgende oplæg:

Oplæg A: Tiltrækning og tilknytning af lærlinge og elever
Hvor finder vi vores næste lærling, og hvordan får vi dem bedst ombord i virksomheden? Når store årgange i disse år forlader arbejdsmarkedet og mindre årgange kommer ind, bliver der kamp om hoveder og hænder. Det stiller krav til virksomhederne – hvad gør I for at vise mulighederne i jeres branche, og hvordan gør I det attraktivt for dem at blive? Få konkrete råd fra DI’s lærlingeindsats til, hvordan I bliver en attraktiv læreplads.

Oplæg B: Udenlandsk arbejdskraft - undgå bøvl og bøder
Som virksomhed i Danmark har man ansvaret for at medarbejdere er beskæftiget lovligt. Det betyder, at I har ansvaret for, at medarbejderne har gyldig opholds- og arbejdstilladelse, før de begynder arbejdet. Men hvordan sikrer man som virksomhed det, og hvad gør man, hvis man ikke har fået sikret det tilstrækkeligt? Få konkrete råd og vejledning fra DI’s personalejuridiske specialister om udenlandsk arbejdskraft om, hvordan I kan undgå brug af ulovlig udenlandsk arbejdskraft

Oplæg C: Personalepolitikker – er de virkelig nødvendige?
Har I styr på jeres personalepolitikker, og at de ikke "spænder ben" for jeres ledelsesret? En stor del af en virksomheds interne retningslinjer findes i personalepolitikken, hvilket kan være en god idé. Desværre ses det ofte, at uklare og upræcise personalepolitikker resulterer i en indskrænkning af virksomhedens ledelsesret. Få konkrete råd og spar med andre virksomheder om, hvordan I får de bedste personalepolitikker.

Oplæg D: Kunstig Intelligens og ChatGPT: Udfordringer og eksempler
I dette oplæg udforsker vi grundlæggende principper inden for kunstig intelligens og fokuserer specifikt på ChatGPT. Vi diskuterer udfordringerne ved at bruge AI, og hvad man skal være særligt opmærksom på. Til slut diskuterer vi konkrete eksempler på, hvordan man som lønningsbogholder kan bruge kunstig intelligens i sit arbejde og sparrer med hinanden om de gode eksempler. Oplægget er for alle – også selvom du ingen erfaring har med kunstig intelligens.

Dagen slutter med et oplæg fra Personalejura om det seneste nye på området.

Lønningsbogholderkonference 2024

  • 09.00 Ankomst og morgenmad

  • 09.30 SKAT

  • 11.15 - 12.15 Oplæg A-D

  • 12.15 Frokost

  • 13.10 - 14.10 Oplæg A-D

  • 14.10 Pause

  • 14.25 Personalejuridisk oplæg

  • 15.10 Afrunding

  • 15.30 Tak for i dag