Arrangement

Fondenes Dag 2023

Fondenes Dag afholdes i år den 2. oktober, kl. 9.00-12.30, i Industriens Hus.

På Fondenes Dag kan du som altid høre om nye trends i fondsverdenen, blive opdateret, inspireret, deltage i debatten og udvide dit netværk. Erhvervsminister Morten Bødskov deltager med et oplæg. Herefter har vi den populære ”State of the Union” (nyt fra fondsområdet) inden vi sætter fokus på årets emne FONDE I EN VERDEN I OPBRUD.

Verden er i opbrud på mange forskellige parametre på én gang. Noget kan være midlertidigt – en krise – f.eks. krigen i Europa og inflationen/renterne – mens andre ting måske ikke længere bør betragtes som midlertidige kriser, men grundlæggende ændringer i rammevilkårene, f.eks. den grønne/bæredygtige omstilling. På kinesisk består ordet ”krise” af en kombination af to tegn – tegnet for ”begrænsninger” og tegnet for ”muligheder”. På dagen vil vi sætte fokus på nogle af de udfordringer og muligheder, som denne omvæltning medfører for fondene. Vi forsøger at komme hele vejen rundt og se på konsekvenser både for fondenes uddelinger, investeringer, egen governance og erhvervsvirksomheden. Vi vil også diskutere om fonde har en særlig rolle eller særlige forudsætninger ift. visse af disse makroomvæltninger, og hvordan fondene kan understøtte samfundet i sådanne tider.

Igen i år er det lykkedes at tiltrække fremtrædende oplægsholdere.

Program