Arrangement

Workshop om virksomheders frivillige biodiversitetsindsatser: Få indflydelse på Biodiversitetspartnerskabets kommende anbefalinger

Vil du have indflydelse på Biodiversitetspartnerskabets kommende anbefalinger og være med til at styrke danske virksomheders frivillige indsatser for vores fælles biodiversitet – både nationalt og globalt? Så kom til Biodiversitetspartnerskabets workshop om virksomheders frivillige biodiversitetsindsatser.

Biodiversitetspartnerskabet, der er nedsat af miljøministeren, består af 22 medlemmer fra branche- og erhvervsorganisationer, fagforeninger, NGOer og forskere. Til sommer skal partnerskabet levere anbefalinger til hhv. virksomheder, myndigheder og vidensinstitutioner om, hvad der skal til for at styrke virksomheders og den finansielle sektors frivillige tiltag ift. biodiversitet. Partnerskabet er nu klar med deres foreløbige anbefalinger, og de vil gerne have dit input.

Under workshoppen vil udkastene til partnerskabets anbefalinger blive fremlagt, og alle deltagere vil have mulighed for at give feedback og komme med gode idéer til partnerskabets videre arbejde med anbefalingerne. Bidragene vil blive taget med i den videre proces, så partnerskabet kan levere så robuste, anvendelige og ambitiøse anbefalinger som muligt.

Vil du læse mere om, hvad det er biodiversitetspartnerskabet skal komme med anbefalinger til, kan du se det i Kommissoriet for Biodiversitetspartnerskabet.

    • 12.00-12.30 Let frokost og netværk

    • 12.30-13.25 Del 1

    • 13.40-13.55 Pause

    • 13.55-16.00 Del 2