Arrangement

Hvordan vinder EU ræset om råstofferne?

Adgang til kritiske råstoffer og velfungerende og stabile forsyningskæder får stadig større betydning geopolitisk. Fra EU's side peges på, at cirkulær økonomi giver adgang til kritiske råstoffer uden at skabe afhængighed af bestemte lande eller regioner. Danske virksomheder har kompetencerne og teknologien, men hvilke rammebetingelser skal til for at fremme cirkulære løsninger? DI og Tænketanken EUROPA sætter virksomheder og politikere stævne for at diskutere kritiske råstoffer, geopolitik og cirkulær økonomi.

I november 2023 vedtog EU en politisk aftale, den såkaldte Critical Raw Materials Act (CRMA), om EU's adgang til kritiske råstoffer i en tid, hvor disse i stigende grad monopolitiseres og kommer fra lande og regioner med hvem EU's samarbejde er under pres. EU's afhængighed af råstoffer fra en række enkeltlande betyder, at EU's forsyningssikkerhed er skrøbelig og tilmed i en verden med øgede geopolitiske spændinger og hvor grøn og digital omstilling forventes at medføre en voldsom efterspørgsel efter kritiske råstoffer. Aftalen peger således på, at adgang til kritiske råstoffer er nødvendigt for den grønne og digitale omstilling. Mens nogle lande kan ty til minedrift, er genanvendelse en vej, der anvises i CRMA, fordi genanvendelse udgør et mere bæredygtigt alternativ til usikre forsyningskæder og øget minedrift. Danmark har som bekendt hverken litium eller kobber i undergrunden, så genanvendelse er en mere oplagt løsning hos os. Spørgsmålet er, hvordan vi griber det an i praksis? Hvad skal der til for at mindske afhængigheden af for eksempel Kina? Hvad kan virksomhederne gøre - og hvad skal der til fra politisk hold? Vær med når Tænketanken EUROPA og DI diskuterer muligheder og udfordringer i den aktuelle geopolitiske situation og den centrale rolle cirkulær økonomi kan spille for et mere uafhængigt og modstandsdygtigt EU.

Program

  • 08.30 - 09.00 Ankomst og morgenmad

  • 09.00 - 09.05 Velkomst

   Karin Klitgaard, underdirektør i DI

  • 09.05 - 09.35 Why is circularity a key part of the Critical Raw Materials Act?

   Maria Nyberg, Policy officer, European Commission, DG GROW

  • 09.35 - 09.50 Hvor afhængig er EU af import af kritiske råstoffer?

   Anders Overvad, Chief analyst, Think Tank EUROPA

  • 09.50 - 10.00 Kaffepause

  • 10.00 - 10.20 Virksomhederne: Hvad kan vi - og hvor stort er potentialet i cirkulære råstoffer?

   Henrik Grand Petersen, adm. dir. , Stena Recycling Mogens Bach Christensen, Adm. dir.,, HJ Hansen Therese Bording Hermann, Head of Government Strategic Affairs and DK Public Affairs, Topsoe

  • 10.30 - 11.00 Paneldebat: Hvordan kan vi fremme cirkulære veje til kritiske råstoffer?

   Henrik Grand Petersen, adm. dir. , Stena Recycling Mogens Bach Christensen, Adm. dir., HJ Hansen Therese Bording Hermann, Head of Government Strategic Affairs and DK Public Affairs, Topsoe Henrik Dahl, Liberal Alliance Stine Bosse, Moderaterne Lars Fogh Mortensen, Radikale Venstre

  • 11.00 - 11.10 Opsamling & tak for i dag

   DI/ Tænketanken EUROPA

Louise Bünemann

Louise Bünemann

Fagleder for EU miljøpolitik

Cecilie Ishøi-Faerstain

Cecilie Ishøi-Faerstain

Konferencekoordinator