Arrangement

Vejen til en energi- og klimaneutral vandsektor i 2030

Inspiration og state-of-the-art: Hvordan bliver Danmarks vandsektor energi- og klimaneutral? Hvad er de nyeste, teknologiske muligheder?

PROGRAM

9.30 Morgenmad og registrering

10.00 Velkomst og åbning: Hvad er afsættet
Karin Klitgaard, underdirektør, DI

10.05 Mål og politiske processer. Hvad tager vi afsæt i, og hvad skal vi nå?
Miljøminister Lea Wermelin

Moderator: Karin Klitgaard, underdirektør, DI

10.20 Resultaterne fra klimapartnerskabet. Hvor meget skal vi reducere for at nå ambitionen og hvilke muligheder er der?
Lars Schrøder, CEO, Aarhus Vand

Hvad er køreplanen for en energi- og klimaneutral vandsektor, hvorfor er det vigtigt?

10.35 Vejen til en plan, der forpligter – hvad der skal til. Hvor er vi nu – og hvordan kommer vi derhen?
Jakob Møller Nielsen, afdelingschef Miljø, Miljø- og Fødevareministeriet

10.50 Energi- og klimaneutralitet i Danmark som eksportfremmer. Hvad betyder det for eksport af dansk vandteknologi?
Mads Warming, Global Segment Director Water & Waste water, Danfoss A/S

11.05 Hvad betyder de danske ambitioner om energi- og klimaneutralitet for den EU politiske dagsorden
Pernille Weiss (K), Formand MEP Water Group, medlem af Europa Parlamentet

11.20 Hvordan griber forskellige forsyninger det an i samarbejde med kommunen?

 • Hans Erik Kristoffersen, direktør, Sønderborg Forsyning
 • Søren Hjortsø Kristensen, direktør, Fredericia Spildevand og og Energi
 • Bo Laden, direktør, Aalborg Vand

11.35 Frokost

Redskaberne vi har i værktøjskassen, konkrete cases og eksempler på energi- og klima udledningsreduktions tiltag
Moderator: Søren Bukh Svenningsen, direktør, Dansk Miljøteknologi

12.05 Lattergasemissioner - Resultater fra national dataindsamling fra danske renseanlæg
Anna Katrine Vangsgaard, procesingeniør, Envidan

12.20 Energieffektivitet i vand og spildevandsforsyninger, intelligente reinvesteringer
Per Henrik Nielsen, projektchef, Vandcenter Syd

12.40 Energiproduktion 

 • Muligheder for at øge biogasproduktion på renseanlæg 
  Theis Gadegaard, markedschef, Krüger A/S

 • Anvendelse af varmepumper til fjernvarme og fjernkøling i Tårnby 
  Troels Bruun Hansen, energiingeniør, Rambøll A/S

 • VARGA kombination af øget biogas og lattergas kontrol
  Dines Thornberg, udviklingschef, Biofos.

Moderator: Carl-Emil Larsen, direktør, DANVA

12.55 Vandsektorens klimapåvirkninger
Ole-Kenneth Nielsen, chefkonsulent, ekspert i emissionsopgørelser, Aarhus Universitet

13.10 Hvad er datagrundlaget, og hvordan kan en forsyning udnytte de data der ligger i de forskellige benchmarking systemer til beslutninger og vurderinger af fremtidige emissioner
Thomas Sørensen, seniorkonsulent, DANVA

13.25 Opsummering, diskussion og afrunding

14.00 Kaffe & kage

Bente Kruckenberg

Praktisk ansvarlig

 • Direkte +45 3377 4626
 • Mobil +45 2191 6921
 • Send e-mail  

Svend-Erik Jepsen

Fagligt ansvarlig

 • Direkte +45 3377 3685
 • Mobil +45 2949 4407
 • Send e-mail