Arrangement

Informationsmøder om funktionærlønninger 2024

Er du del af virksomhedens ledelse eller er du ansvarlig for gennemførelsen af virksomhedens lønvurdering, afholder DI fire informationsmøder om funktionærers lønforhold. Møderne har til formål at give virksomheden det bedst mulige grundlag for at fastsætte løn og lønvurdering af funktionærer.

På møderne vil vi fokusere på tre problemstillinger:

  1. De økonomiske konjunkturer og situationen på arbejdsmarkedet – med særligt fokus på funktionærgrupperne. Vi orienterer om seneste nyt og fremlægger DI’s syn på fremtiden.
  2. Lønvurdering for funktionærer. Vi fortæller om, hvordan lønvurderingen forberedes og gennemføres bedst muligt.
  3. Personalejuridiske emner, som der er særligt fokus på i mange virksomheder lige nu.

Informationsmøderne giver en række praktiske råd til, hvordan lønvurderingen gribes an fra start til slut. Derudover fortæller vi, hvilken rådgivning DI tilbyder i forbindelse med funktionærer.

Møderne afholdes fysisk på lokationer rundt om i landet. Men det er muligt at deltage virtuelt via arrangementet 10. april i København. Møderne optages ikke.