Arrangement

Generalforsamling i Aluminium Danmark

I henhold til vedtægternes § 4 indkaldes hermed til generalforsamling i Aluminium Danmark, som afholdes på Huset i Middelfart.

Program
Kl. 14.00 Ankomst/let anretning
Kl. 14.20 Generalforsamling
Kl. 14.50 Pause - kaffe/kage
Kl. 15.10 Aluminium- bæredygtighedens stærke allierede

Grib chancen for at lære, hvordan man effektivt kan kommunikere aluminiums bidrag til bæredygtighed. Få indsigt i, hvordan din virksomhed kan inkorporere bæredygtighed og aluminium i samtalen med kunderne. Vores panel af eksperter vil give dybdegående svar:

 • Rapportering og dokumentation - krav, gældende tidsramme og målgruppe v/Thomas B. Svendsen, Hydro
 • Praktiske tiltag - hvordan gør man det? v/SustainX/Kristian Danielsen
 • Nyt fra Borgen og Bruxelles ESG v/Thomas S. Hansen, ESG Bæredygtighed

Kl. 16.00 Afrunding
Kl. 16.15 Tak for i dag

Agenda jf. vedtægterne
Den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelseslederens beretning om det forløbne år til godkendelse
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. Årsrapporten vil være tilgængelig her på siden indenfor den nærmeste tid
 4. Fremlæggelse af budget til orientering samt fastsættelse af kontingent
 5. Valg til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende med hensyn til bestyrelsesledelsen
 6. Indkomne forslag
 7. Fastsættelse af honorarer, diæter og regler for refusion af rejseudgifter
 8. Eventuelt

Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen
Forslag skal være sekretariatet i hænde inden 14 dage før generalforsamlingen. Forslag sendes senest den 20. maj 2024 til jerh@di.dk

Fuldmagt
Hvis du er forhindret i at deltage, bedes du afgive din fuldmagt her på siden.

Pris - afbud/no show
Deltagelse i generalforsamlingen inkl. forplejningen er gratis. Afbud og/eller no-show efter tilmeldingsfristen fremsendes en faktura på de faktiske omkostninger, som foreningen måtte have.