Arrangement

Brolæggerlauget virtuel generalforsamling 21. maj 2021

Kære medlem

Pga. hele situationen med COVID-19 har bestyrelsen besluttet, at dette års generalforsamling afholdes virtuelt, hvilket betyder, at bestyrelse, dirigent samt foreningens konsulent mødes fysisk i Dansk Industri, H.C. Andersens Boulevard 18, 1553 Kbh. V.  

For øvrige medlemmer af Brolæggerlauget er der desværre kun muligt at deltage i årets generalforsamling virtuelt på pc, tablet eller smartphone.

Dagsorden
Vedlagt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen  
Forslag skal være sekretariatet i hænde senest den 7. maj 2021 og sendes til Mikael Mortensen mmo@di.dk 

Tilmelding  
Du bedes senest den 18. maj 2021 registrere din tilmelding. Der er der også mulighed for at afgive fuldmagt.  

Link til deltagelse samt afstemning 
Et par dage inden generalforsamlingen modtager de tilmeldte deltagere en mail med link til Teams for deltagelse i generalforsamlingen samt link til digital afstemning.

Bestyrelsen glæder sig til at byde dig velkommen til virtuel generalforsamling. 

På gensyn den 21. maj kl. 14.00.

Med venlig hilsen
Mikael Mortensen
Chefkonsulent