Arrangement

DARIM medlemsmøde - ONLINE og LIVE

Preparing Crisis Management – from an ERM and Insurance perspective

NÅR KRISEN RAMMER!
For at stå stærkest muligt overfor en krise er det essentielt, at en virksomhed er godt forberedt. De seneste måneder har på alle måder understreget, hvor vigtig krisestyring og recilience er for enhver virksomhed. Krisestyring gælder dog ikke kun i forhold til store globale kriser. En krise kan komme som lyn fra en klar himmel, og giver ikke en virksomhed forberedelsestid.

Derfor er det vigtigt, at vi selv laver denne forberedelse, og selv om seminaret er forkortet til et dagsmøde, har bestyrelsen besluttet at fastholde alle de planlagte indlæg.

Vi har inviteret DARIM’s fire strategiske partnere m.fl. til at dele ud af deres erfaringer med at forberede og styre under en krise, og når dagen er omme, skulle det gerne stå klart at:

Det at komme stærk gennem en krise, kræver et velfunderet samarbejde og koordinering mellem virksomhedens risikostyring og forsikringshåndtering i dagligdagen. Derudover skal forsikringsselskaber og virksomheder se hinanden som partnere. Jo tættere samarbejde, jo bedre forståelse - desto bedre krisehåndtering.

Brug for medlemmernes input!
Inden mødet fremsendes survey fra Willis Towers Watson. Den udsendte survey vil danne udgangspunkt for indlægget "Forberedelse til en krise". WTW beder derfor om, at survey gennemføres inden mødet. Link til survey fremsendes via DARIM/Benedikte Danielsen (så hold øje med din mail). 

For at gøre den sidste session så interaktiv som muligt, opfordrer AON desuden medlemmerne til på forhånd at fremsende spørgsmål til punktet "At bruge krisen til validering af virksomhedens risikoregister". Spørgsmål til AON bedes sendt til DARIM@di.dk senest torsdag den 3. september 2020. Der vil naturligvis også være mulighed for at stille spørgsmål via chat under mødet.


Det praktiske...

ONLINE eller FYSISK FREMMØDE?
Mødet afholdes med mulighed for både fysisk og online deltagelse. Det vil være muligt for et begrænset antal medlemmer, at deltage fysisk i Industriens Hus i København (efter først-til-mølle-princippet), og for samtlige medlemmerne at følge mødet online via live streaming og chat ”hjemmefra” - på samme måde som ved generalforsamlingen og medlemsmøde i juni.

(link til online-møde ovenfor og nederst på siden).

Ved fysisk fremmøde sikres naturligvis at alle sundhedsmæssige anbefalinger mht. hygiejne, afstandskrav osv. overholdes. 

FØLG MØDET SAMMEN I MINDRE GRUPPER
Medlemmer der ikke kan/må deltage fysisk, er meget velkomne til at samles i mindre grupper rundt om i landet (naturligvis under hensyntagen til gældende sundhedsmæssige restriktioner) og følge mødet sammen. Hvis man vælger denne løsning, afholder DARIM gerne udgifterne til lidt ekstra lækker forplejning. Dette aftales direkte med Benedikte (beda@di.dk).

TILMELDING og DEADLINE
Tilmelding foregår i menuen til højre. Deadline for tilmelding er søndag den 6. september 2020.

OBS! Pga. de skærpede sundhedsmæssige retningslinjer er det ekstraordinært vigtigt, at kende det præcise antal gæster i Industriens Hus. I bedes derfor venligst overholde deadline for tilmelding ved fysisk deltagelse, samt holde Benedikte orienteret, hvis antal og/eller personer der deltager fysisk i Industriens Hus ændrer sig. 

Vi glæder os til at se jer - live eller virtuelt - til en dag i "krisens" tegn. 

Med venlig hilsen
DARIMs bestyrelse

DELTAG ONLINE I DARIMs MEDLEMSMØDE

Hermed link til online deltagelse ved DARIMs medlemsmøde. Linket aktiveres kort tid inden mødet starter.

KLIK HER FOR AT DELTAGE ONLINE I DARIM MEDLEMSMØDE