Arrangement

Big Data, AI & Analytics—Hvad skal vi med al den data?

Foto:DAU

Vi har aldrig opsamlet så mange data som nu. Men ved vi reelt, hvad vi skal bruge dem til?


Hvad er businesscasen?
Kom og hør, hvordan forskellige virksomheder bruger deres data – og får noget ud af det.
Mange af de virksomheder, der er fremme i skoen, begynder nu at få de første resultater og learnings fra de cases og tests, som de har kørt. Kom og hør deres erfaring og learnings. Herunder også overraskelserne, der gemmer sig i data, hvordan den videre databehandling består i, og hvad næste skridt er.

Målgruppen:
DAu konference retter sig mod dem, der er interesserede i at optimere deres forretning ved at analysere deres data på kryds og tværs.
Det er både for ”Entry level”, dvs. dem, der vil vide, hvordan de kommer i gang med at analysere deres data og for ”medium level”, der vil høre mere om næste niveau i automation, der peger ud i fremtiden.

Minimesse:
Som altid indeholder programmet også en spændende mini-messe, hvor du har mulighed for at danne dig et indtryk af de løsninger og muligheder som leverandørerne stiller til rådighed.

Tid:
7. maj 2019 Kl. 08:30 - 17:00

Sted:
Amager Ressource Center (ARC)

Pris:
Medlemmer af DAU: 2.200 kr. ex. moms. 
Abonnenter af DAU: 2.500 kr. ex. moms.
Samarbejdspartnere: 2.800 kr. ex. moms.
Øvrige: 4.200 kr. ex. moms.

Foreløbigt program

Download
  • 8:30 Registrering, morgenmad og kaffe

  • 9:00 Velkomst og introduktion

   Leif Poulsen, Global Technologi Partner Automation, NNE A/S

  • 9:10 Beyond traditional statistics – Get an introduction to why you need to look at Big Data as more than just statistics and why you need to rethink the way you store, manage and organize you manu-facturing data in order to harvest the potential hidden in Big Data concepts” (in English)

   Key note speach by Toni Manzano from BigFinite

  • 9:40 Optimering af informationsnetværk: Hvordan får man etableret den hurtigste connection mellem dem, der har data og dem, der har brug for det?

   TBC

  • 10:10 Præsentation af udstillere

  • 10:25 Pause og minimesse

  • 10:55 Ørsteds udviklingscenter: ”Dungeon and Dragons” nye sammenhænge mellem data, der kan føre frem til produktionsoptimering samt predictive

   Hør, hvordan opgaverne deles op i små enheder, der skaber værdi med det samme, som alternativ til store strategiske projekter. TBC

  • 11:25 Cap Gemini: Hvordan visualiserer vi og bruger Big Data? Hvad har vi installeret, hvor godt ud-nytter vi det, og hvordan optimerer vi det?

   Hør om værktøj, der suger al information i den installation, man har, og hvor godt udnytter man den. Fokus på it og infrastruktur. Hvor meget kan du flytte op i clouden? Resultaterne er begrænset af virk-somhedens dataset, men der er også lavet brancheløsninger. Hastigheden er imponerende. Også inte-ressant, om man kan lave noget for at benchmarke sig selv ift. det store datasæt. TBC

  • 11:55 Frokost og minimesse

  • 12:55 Erfaringerne med Novo Nordisks implementering af deres første kunstige intelligens i produktionen

   Det vælter nu ind med resultater på de tests, som Novo Nordisk har igangsat med deres første simple kunstige intelligens. Den understøtter pakkelinjer og bekræfter i mange tilfælde erfaringerne, men gi-ver også aha-oplevelser. Ved Dan Holst Andersen fra Novo Nordisk

  • 13:25 Dockerized data science—Hvordan kan man bruge Big Data på pakkeanalyser?

   Lær, hvordan du hurtigt og nemt får sat en data science infrastruktur op med docker. Ved Mikkel Freltoft Krogsholm, Data scientist, Co-Founder, Teradata

  • 13:55 Machine Learning til forudsigelser af central KPI – en case fra Banedanmark

   Banedanmark anvender Machine Learning til at forudsige de kommende års udvikling af trafikafviklin-gen. Arbejdet med Machine Learning giver Banedanmark større indsigt i, hvad der påvirker trafikken og dermed mulighed for bedre styring mod fastlagte performancemål. Hør om Banedanmarks Machine Learning model og de perspektiver Banedanmark ser i anvendelsen af Machine Learning. Ved Dorte-Lene Bacher, Projektchef, Trafik, Banedanmark

  • 14:25 Pause og minimesse

  • 14:40 Use case på Big Data analyser

   TBC

  • 15:10 Intelligent kvalitetskontrol med deep learning

   Der opsættes stadig flere sensorer i produktionen på tværs af industrier. Samtidig bliver automations-systemer, der tidligere kun fungerede offline, i stigende grad forbundet til skyen, som gør det muligt at indhente data direkte fra produktionslinjerne. Det gør det muligt at udnytte mulighederne i deep lear-ning (kunstig intelligens) til at udvikle og træne dybe neurale netværk, der kan foretage en mere præ-cis og effektiv kvalitetskontrol, som fører til langt mindre falsk kassation samt simplere processer i in-spektionen. Novo Nordisk har taget teknologien til sig og er i gang med at udrulle neurale netværk på fabrikker i hele verden. Hør om projektet og erfaringerne derfra, samt hvordan man selv kommer i gang. Ved Sebastian Brandes, Co-Founder, Criterion AI

  • 15:40 Afrunding på konferencedelen

  • 15:45 Introduktion til Amager Ressource Center (ARC)

   Ved Sverre Elm, Asset Manager, Amager Ressource Center

  • 16:00 Rundvisning på Amager Ressource Center (ARC)

   Programmet afsluttes med en spændende rundvisning på Amager Ressource Center, der bl.a. er kendt for sin kommende kunstige skibakke.

  • 17:00 Slut for i dag

Rundvisningen sidst i programmet viser os rundt hos Amager Ressource Center (ARC).

Foto:Amager Ressource Center, ARC

Jette Nøhr

Seniorchefkonsulent

Kontakt venligst Jette hvis du vil udstille på minimessen.

 • Direkte +45 3377 3414
 • Mobil +45 2949 4676
 • E-mail jen@di.dk

Anne Rosted

Sekretær