Arrangement

DAU - Virtual/Remote Commissioning & Simulering

Deltag i DAU’s årlige repræsentantskabsmøde, der efterfølges af en spændende konference om virtual/remote commissioning og simulering. Dagen byder på masser af interessante oplæg og gode muligheder for netværk.

Getty Images

Program:

Kl. 9.00 – 10.00: DAU’s årlige repræsentantskabsmøde – for DAU’s medlemmer
Kl. 10.00 – 14.30: Konference om DAU – Virtual/Remote Commissioning & Simulering – for alle interesserede

Praktisk vedr. repræsentantskabsmødet:
Du bedes senest den 29. marts registrere din tilmelding. Såfremt du er forhindret i at deltage i repræsentantskabsmødet, har du adgang til at give fuldmagt til et andet DAU-medlem, som kan bruges ved en eventuel afstemning. Hver virksomhed har én stemme. 

Eventuelle kandidater til bestyrelsen bedes melde deres kandidatur til sekretariatet via mail adhe@di.dk senest den 29. marts.

Senest fredag den 1. april 2022 udsender sekretariatet endelig dagsorden, den reviderede årsrapport 2021, eventuelt indkomne forslag samt navne på kandidater, der stiller op til valg til bestyrelsen. Dette materiale sendes til alle, der har tilmeldt sig repræsentantskabsmødet. 

Program