Arrangement

Danmarks Farve- og Limindustri - Generalforsamling 2022

Med mail af d. 5. april 2022 har du modtaget indvarsling til ordinær generalforsamling 2022 i   Danmarks Farve- og Limindustri.

Foto: Danmarks Farve- og Limindustri

Torsdag den 5. maj 2022 kl. 10.00 i DI, Industriens Hus

Dagsorden til Generalforsamling:

  1. Valg af dirigent
  2. Forelæggelse af formandens/sekretariatslederens beretning til godkendelse
  3. Forelæggelse af sidste års regnskab til godkendelse
  4. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget, herunder fastsættelse af kontingent
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  6. Indkomne forslag fra medlemsvirksomhederne eller bestyrelsen
  7. Eventuelt

Dagens program

Charlotte Frimer Petersen

Charlotte Frimer Petersen

Sekretariatsleder, Danmarks Farve- & Limindustri

Anette Harbo Dahl

Anette Harbo Dahl

Chefkonsulent