Arrangement

DFL Generalforsamling 2024

Danmarks Farve & Limindustri inviterer sine medlemmer til ordinær generalforsamling den 30. april 2024.

Herved indkaldes til DFL’s ordinære generalforsamling 2024:

Tirsdag den 30. april 2024 kl. 10.00 i DI, Industriens Hus

I henhold til vedtægternes § 7 indeholder dagsorden følgende punkter:

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Forelæggelse af formandens/sekretariatslederens beretning til godkendelse
  3. Forelæggelse af sidste års regnskab til godkendelse
  4. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget, herunder fastsættelse af kontingent
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  6. Indkomne forslag fra medlemsvirksomhederne eller bestyrelsen
  7. Eventuelt

Forslag, der ønskes optaget til behandling på generalforsamlingen, skal i henhold til vedtægternes § 7 være indgivet skriftligt til bestyrelsen (dfl@di.dk) senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs. senest den 16. april  2024.

Endelig dagsorden for generalforsamlingen bilagt årsregnskab og årsrapport samt bestyrelsens indstilling vedr. valg af bestyrelsesmedlemmer vil blive udsendt senest 8 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

imagebkgwt.png

Sekretariatsleder
Danmarks Farve- og Limindustri

DFL logo underskrift

Charlotte Frimer Petersen

Charlotte Frimer Petersen

Sekretariatsleder, Danmarks Farve- & Limindustri

Katja Zarp

Katja Zarp

Sekretær