online Arrangement

Danmarks Farve- og Limindustris ordinære generalforsamling onsdag den 21. april 2021

Du indkaldes hermed i henhold til vedtægternes § 7 til foreningens generalforsamling onsdag den 21. april 2021 kl. 10.00.

Danmarks Farve- og Limindustri
Foto: DFL