Arrangement

Generalforsamling i Danmarks Farve- og Limindustri

Kom til Generalforsamling og årsdag i Danmarks Farve- og Limindustri torsdag d. 11. april 2019

Foto: Danmarks Farve- og Limindustri

Vi glæder os til at byde dig velkommen til foreningens Generalforsamling og årsdag 2019.

Du er velkommen til at tilmelde andre ledere og medarbejdere fra din virksomhed.

Generalforsamlingen: Stemmeret på Generalforsamling kan kun udøves af én person fra hver medlemsvirksomhed.

Er virksomheden forhindret i at deltage, henstilles der til, at der gives en fuldmagt til bestyrelsen eller til et andet stemmeberettiget medlem. Fuldmagten kan afgives i højre side.

På Generalforsamlingen kan der kun tages beslutning i sager, som er opført på dagsordenen. Forslag fra foreningens medlemmer, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være foreningen i hænde senest den 28. marts 2019.

Program

  • 12:00 Frokostbuffet og indskrivning

  • 13:00 Generalforsamling

  • 13:45 Pause

  • 14:00 PPG som aktiv deltager i den europæiske interessevaretagelse under CEPE, ved Thierry Destruhaut, Portfolio Director, Global Architectural Coatings, PPG

  • 14:45 Pause

  • 15:00 Nyeste globale trends i detailbranchen, B2C og B2B, ved direktør Mette Reinholt Mortensen, Hesehus A/S

  • 15:45 Afslutning

Gitte Tuesen

Gitte Tuesen

Chefkonsulent

Ved spørgsmål kontakt: