Arrangement

Ekstraordinær generalforsamling

I forlængelse af orienteringen udsendt den 10. september 2021 omkring fejl i det godkendte årsregnskab for 2019 og 2020.

indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Fremlæggelse af korrigeret revideret regnskab til godkendelse, inkl. redegørelse fra DI.
  3. Eventuelt

Den ekstraordinære generalforsamling vil blive afholdt som en online generalforsamling fra DI, og afstemning om de enkelte dagsordenspunkter vil derfor også ske elektronisk i forbindelse med generalforsamlingen. Der kan dog også afgives fuldmagt, jf. nedenfor.

Generalforsamlingen afholdes mandag den 27. september, kl. 15.00-16.00

 

Med venlig hilsen


Ole Møller Hansen

Bestyrelsesformand for Emballageindustrien

Søren Jensen

Søren Jensen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4748
  • Mobil +45 5218 5911
  • Send e-mail  
Anette Balle Jepsen

Anette Balle Jepsen

Koordinator

  • Direkte +45 3377 3688
  • Mobil +45 6116 9757
  • Send e-mail