Arrangement

Emballageindustriens generalforsamling 2023

Emballageindustriens Arbejdsgiverforening inviterer til generalforsamling i København, fredag den 24. marts 2023.

Foto: Scandic Copenhagen

Programmet for dagen er følgende:

Kl. 15.00 Generalforsamling

Efter generalforsamlingen vil der være middag for medlemmer og ledsagere.

Kl. 17.30 Velkomstdrink
Kl. 18.00 Festmiddag

 

Dagsordenen er ifølge vedtægterne:
 
1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Eventuelt indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af statsautoriseret revisor
8. Eventuelt

Søren Jensen

Søren Jensen

Seniorchefkonsulent

Katja Zarp

Katja Zarp

Sekretær