Arrangement

Emballageindustriens generalforsamling 2024

Emballageindustriens Arbejdsgiverforening inviterer sine medlemmer og evt. ledsager til ordinær generealforsamling og faglig inspirationsdag den 5. april 2024.

Generalforsamlingen påbegyndes kl. 15.45
 
Dagsordenen for generalforsamlingen er ifølge vedtægterne:
 
1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Eventuelt indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af statsautoriseret revisor
8. Eventuelt
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest fredag den 1. marts 2024. Forslag bedes sendt til Søren Jensen på soje@di.dk.
 
Virksomheder, der er medlem af Emballageindustrien, kan deltage gratis i den faglige inspirationsdag samt middag og evt. overnatning, med 1 person fra virksomhedens ledelse + ledsager. Tilmelding er bindende, og der opkræves et no-show-fee på 2000 kr. ved udeblivelse.
 
Ønsker virksomheden at deltage i faglig inspirationsdag, samt festmiddag og overnatning med yderligere personer kan disse tilmeldes for 2000 kr. pr. deltager.
 
Ønsker virksomheden at deltage i den faglige inspirationsdag med yderligere personer kan yderligere deltagere tilmeldes for 300. kr. pr. deltager.
 
Deltagelse i Emballageindustriens generalforsamling er naturligvis gratis.

Emballageindustriens Generalforsamling 2024

Søren Jensen

Søren Jensen

Seniorchefkonsulent

Katja Zarp

Katja Zarp

Sekretær