Arrangement

Generalforsamling i Elevatorbranchen

I henhold til Elevatorbranchens vedtægter fremsendes hermed indvarsling samt foreløbig dagsorden til Elevatorbranchens ordinære generalforsamling 2024.

Generalforsamlingen afholdes i Industriens Hus, H. C. Andersens Boulevard 18, 1553 København med mulighed for at deltage virtuelt via Microsoft TEAMS.

Du bedes senest tirsdag den 30. april 2024 registrere din tilmelding, hvor du også har mulighed for at afgive fuldmagt, såfremt du er forhindret i at deltage.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til sekretariatet på e-mail elevatorbranchen@di.dk senest tirsdag den 23. april 2024.

Personer der ønsker at stille op til bestyrelsen opfordres desuden til at indsende deres kandidatur inden generalforsamlingens afholdelse. 

Revideret dagsorden samt materiale i henhold til vedtægterne fremsendes senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Umiddelbart forud for generalforsamlingen fremsendes link til TEAMS-deltagelse samt link til digital afstemning via Assembly Conference Voting (sidstnævnte sendes kun til medlemmer der er stemmeberettiget på generalforsamlingen).

Eventuelle spørgsmål vedr. afvikling af generalforsamlingen kan rettes til sekretariatsleder Rasmus Panduro, Elevatorbranchens sekretariat, på tlf.: +453377 3275 eller pr. mail til rapa@di.dk

Husk i øvrigt at sætte et kryds i kalenderen den 13. september 2023, hvor Elevatorbranchens årlige medlemsmøde afholdes på DI´s kursus- og konferencecenter Gl. Vindinge i Nyborg. Invitation og foreløbigt program vil blive udsendt inden sommerferien.

På vegne af bestyrelsen,

Rasmus Peter Panduro
Formand for Elevatorbranchen

Johanne Eriksen

Johanne Eriksen

Branche- & Foreningskoordinator

Rasmus Peter Panduro

Rasmus Peter Panduro

Chefkonsulent