Arrangement

Elevatorbranchens medlemsmøde 2022

Efter et par år ”ude af huset” er Elevatorbranchens medlemsmøde tilbage på DI’s konferencecenter Gl. Vindinge i Nyborg. Vi starter traditionen tro med en fælles frokost og gode muligheder for at netværke. Dagens faglige program vil byde på opdateringer, information og videndeling omkring aktuelle temaer og indsatsområder for Elevatorbranchen. Se venligst det fulde program nedenfor (print-venlig version kan downloades i menuen til højre).

Kom gerne flere fra hver medlemsvirksomhed
Mødet er for medlemmer af Elevatorbranchen samt inviterede interessenter og samarbejdspartnere. Som altid er Elevatorbranchens medlemsvirksomheder velkomne til deltage med flere medarbejdere - både til frokost og det faglige arrangement.

Tilmelding
Tilmelding til arrangementet foregår i menuen til højre. Tidsfrist for tilmelding er onsdag den 7. september 2022.

 

Program:

 

12.00 – 13.00

FROKOST for alle + networking

13.00 – 13.15

Velkomst og kort introduktion af den nye bestyrelse
v./ Formand for Elevatorbranchen
Direktør Jan Ellefsen, EMT Inspektion ApS

13.15 – 14.00

Nyt fra Sikkerhedsstyrelsen med fokus på revision af maskindirektivet/den nye maskinforordning
v./ specialkonsulent Mai Duelund Kristiansen og teknisk sagsbehandler Bjørn Viig

14.00 – 14.30

Orientering om projektet ”Lige adgang for alle” – Økononisk og social bæredygtighed ved installation af elevatorer i etageejendomme
v. / salgsdirektør Niels Aalbæk Jensen, MinElevator ApS, medlem af Elevatorbranchens bestyrelse og chefkonsulent Jan Stiiskjær, DI

14.00 – 14.30

KAFFE & NETWORKING

14.30 – 15.15

Nyt fra Arbejdstilsynet
Nye bekendtgørelser om indretning og anvendelse af tekniske hjælpemidler
v. / Ingeniør Birgitte Nejbjerg og tilsynsførende Christian Storm Petersen, Arbejdstilsynet
Afgørelser fra Arbejdsmiljøankenævnet og spørgsmål om inddækning af ældre elevatorer
v./ Ingeniør Birgitte Nejbjerg, Arbejdstilsynet

15.15 – 15.30

Standarder på elevatorområdet – status fra S-191
v./ afdelingschef Per Broch Christensen, KONE A/S, formand for DS/S-191 Elevatorer

15.30 – 15.45

Nyt fra arbejdsmiljøområdet
v./chefkonsulent Kåre Sørensen, DI Arbejdsmiljø og TEKSAM

15.45 – 16.00

Eventuelt - Medlemmerne har ordet
v./ Sekretariatsleder chefkonsulent Jan Stiiskjær, DI

16.00

Afslutning og tak for i dag
v./ Formand for Elevatorbranchen Jan Ellefsen, EMT Inspektion ApS