Webinar

Sådan får du styr på din virksomheds CO2-aftryk og særligt Scope 3

– Hør Grundfos, MountainTop og Flowcon International fortælle om deres arbejde med Scope 3 og få tips til, hvordan du selv kan komme i gang med arbejdet fra dygtige eksperter på området.

Baggrund med tekst_1600x900.jpg

De store virksomheder kræver lige nu i stigende grad både overblik over deres CO2-aftryk og konkrete reduktionsplaner. De forpligter sig til at reducere CO2-udledninger fra hele værdikæden – også fra deres underleverandører. Derfor kræver både de store virksomheder i Danmark og kunder på eksportmarkederne nu, at deres underleverandører har viden om deres CO2-aftryk. Det betyder, at SMV'er i højere grad kommer i konkurrence om gamle og nye kunder.

Med støtte fra Industriens Fond har Fremstillingsindustrien og DI sammen med en række kompetente partnere udviklet projektet Klimaklar SMV, hvor 50 virksomheder i løbet af 2021 får hjælp til at beregne deres CO2-aftryk, kendskab til hvilke reduktionsmål de kan arbejde videre med og anbefalinger til markedsføring.

Hvordan arbejder man med udledning i leverandørkæden, det såkaldte ”Scope 3”?

Klimaklar SMV er baseret på den internationale standard for CO2-regnskaber Greenhouse Gas protokollen, der deler klimaaftrykket i tre scopes: Scope 1, 2 og 3.

På dette webinar får du især indblik i at måle udledning i leverandørkæden - Scope 3 udledningen. Det er her udledningen sker fra den del af din virksomheds driftsaktiviteter, du ikke selv ejer eller har kontrol over. Det kan for eksempel være udvinding og forarbejdning af råmaterialer og downstream-udledninger forbundet med varetransport, slutkundens forbrug og bortskaffelse af din virksomheds produkt og service.  

Vi stiller skarpt på, hvad du selv kan gøre for at få pålidelige data på din virksomheds udledninger i leverandørkæden, og eventuelt nedbringe CO2 i Scope 3. Du får konkrete eksempler, der giver masser af inspiration til dit eget arbejde med at blive klimaklar.

SE PROGRAM

Fakta

Webinaret er åbent for alle.

Bag Klimaklar SMV står Fremstillingsindustrien, Dansk Industri og Industriens Fond i samarbejde med kompetente partnere: Axcelfuture, Global Compact Network Denmark, Aalborg Universitet og Viegand Maagøe. Projektet er støttet af Industriens Fond.

Klimaklar SMV_logo2.gif