Arrangement

Dansk Vask-, Kosmetik- og Husholdningsindustri Generalforsamling 2024

Dansk Vask-, Kosmetik- og Husholdningsindustris ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 22. maj 2024 kl. 15.00 - 16.00 i DI, Industriens Hus, H.C. Andersens Boulevard 18, 1553 København V.

Sekretariatet og bestyrelsen for VKH forbeholder sig retten til, at generalforsamlingen om nødvendigt gennemføres som en delvis virtuel generalforsamling. 

I henhold til  foreningens vedtægter § 8

Foreløbig dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af regnskab 2023 til godkendelse
4. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget - herunder fastsættelse af kontingent
5. Valg til bestyrelsen
6. Indkomne forslag fra medlemmer
7. Eventuelt

Bestyrelsen opfordrer alle interesserede medlemmer til at stille op til bestyrelsen. Kontakt sekretariatsleder, Kitt Bell Andersen, hvis du vil høre mere om bestyrelsesarbejdet. 

Det følger af § 8 i foreningens gældende vedtægter, at forslag, der ønskes fremmet til beslutning på den årlige generalforsamling, senest skal være bestyrelsen i hænde 10 dage før generalforsamlingen, dvs. søndag den 12. maj.

Forslag sendes til sekretariatsleder, Kitt Bell Andersen, via e-mail: kiba@di.dk

Senest 8 dage før generalforsamlingen, dvs. tirsdag den 14. maj sendes dagsorden for generalforsamlingen, årsregnskab og evt. øvrige bilag til medlemmerne.

Hvis du ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan du afgive en fuldmagt. Se mere i boksen i højre side.

Efter generalforsamlingen afholdes konstituerende bestyrelsesmøde.