Arrangement

The Business of Culture

- resilience som strategisk værktøj

Kulturlandskabet er under forandring i disse år, og kulturerhvervet skal agere i et stadig mere komplekst miljø. Hvordan løser kulturinstitutionerne deres opgaver fremadrettet, og hvordan forbliver de en troværdig samfundsaktør.

Under overskriften ”The Business of Culture - resilience som strategisk værktøj” inviterer Dansk Industri og BARC Scandinavia derfor til et halvdagsseminar for kulturerhvervet. Resilience er et begreb, der dækker over kulturorganisationers evne til at forudse og være fleksibel i forhold til økonomiske, strukturelle og kulturelle ændringer. Principperne bag resilience skal sikre, at man både ledelsesmæssigt og organisatorisk er klar, når muligheder opstår og udfordringer skal modstås.

Program

  • 11.30 Registrering og let frokost

  • 12.00 Velkomst

   ved Sune K. Jensen, Dansk Industri

  • 12.10 The Business of Culture - resilience som strategisk værktøj

   ved Patrick Towell, forfatter til Arts Council England rapport omkring Resilience Resilience er en måde hvorpå man kan 'gennemlyse' sin institution og sin samfundskontekst hvorved man kan definere udviklingsområder på tværs af den traditionelle organisering. Evnen til at forstå og overkomme modstande er derfor en afgørende del af resilience, som skal afdække modstande og styrkepositioner på både interne og eksterne linjer. Patrick Towell er forfatteren bag en omfattende Resilience rapport bestilt af Arts Council England sidste år fortæller her om de i øjefaldene resultater og de økonomiske, strukturelle og kulturelle konsekvenser.

  • 13.00 Kulturen giver livet værdi. Kulturen skaber mening. Kulturen tilfører indhold til alle de andre politikområder

   Ved museumsdirektør Morten Thomsen Højsgaard, Roskilde Museerne Hvad er kulturens ‘værdi’ og hvordan skaber den ‘mening’? Kulturlandskabet er under forandring i disse år, og kulturerhvervet skal agere i et stadig mere komplekst miljø. Hvordan løser kulturinstitutionerne deres opgaver fremadrettet, og hvordan forbliver de en troværdig samfundsaktør.

  • 13.30 Pause

  • 13.50 Kultur og politik - fra kulturinstitution til kulturerhverv

   ved associate partner Carsten Topholt, McKinsey Bogen ”Kultur og politik”, som udkom i foråret 2019, er Carsten Topholts indspark i den igangværende debat om formålet med og værdien af en kulturpolitik. Hvad er kulturens rolle i samfundet i dag, og hvad betyder det for den enkelte kulturvirksomheds ageren fremadrettet. Carsten Topholt har blandt andet været vicedirektør i Slots- og Kulturstyrelsen.

  • 14.20 Pause

  • 14.40 Introspection and self-diagnoses - a personal journey into Resilience

   Patrick Towell vil gennemgå en række enkle dialogværktøjer, som vil danne grundlag for en dialog ved bordene og med deltagerne om, hvordan resilience kan give ledelsen i den enkelte kulturvirksomhed et bedre beslutningsgrundlag

  • 15.30 Opsamling & Netværk

  • Moderator

   Partner Frederik Fabricius, BARC Scandinavia

Anne Rosted

Anne Rosted

Koordinator

Sune K. Jensen

Sune K. Jensen

Chef for DI Turisme og oplevelsesøkonomi