Kursus

Det strategiske blik for lederes og nøglemedarbejderes ansættelsesforhold

Vi stiller skarpt på de juridiske, økonomiske og organisatoriske aspekter, som er særligt relevante ved ansættelse og afskedigelse af ledere og særligt betroede medarbejdere i nøglepositioner.

Kursets formål er stille skarpt på de juridiske, økonomiske og organisatoriske aspekter, som er særligt relevante ved ansættelse og afskedigelse af ledere og særligt betroede medarbejdere i nøglepositioner.

Når du har gennemført kursets tre moduler, har du et større strategisk blik for situationer og problemstillinger, som opstår ved ansættelsen, undervejs i ansættelsen og ved fratrædelsen af ledende medarbejdere og nøglemedarbejdere.

Kursets opbygning

I løbet af tre moduler vil du blive undervist i rammen for ledende medarbejderes og nøglemedarbejderes ansættelsesforhold. Du kommer til at skulle reflektere over egen praksis på området, og du vil arbejde i grupper med formål og hensyn bag valget af eksempelvis ansættelsesklausuler og incitamentsordninger.

Kurset gennemføres over tre moduler, hver den 1. tirsdag i september, oktober og november 2024.

Forud for hvert modul udsendes materiale, man med fordel kan orientere sig i inden modulerne.

  • Modul 1

   På første modul vil vi have fokus på ansættelsen af den ledende medarbejder og nøglemedarbejderen, som er omfattet af den ansættelsesretlige lovgivning. I den forbindelse gennemgås grænsen mellem ledende medarbejdere, der er omfattet af den ansættelsesretlige lovgivning, og den øverste ledelse, der ikke anses for lønmodtagere. Det er hensigten, at du får et blik for at kunne indgå ansættelsesaftaler, der afspejler virksomhedens strategi, mål og værdier, samt medarbejderens kompetencer, ansvar og forventninger. Du får en strategisk indføring i, hvilke muligheder, du har i forhold til forventningsafstemning om stillingens indhold, løn, uddannelse, incentiveordninger, ansættelsesklausuler, opsigelsesvarsler og værnetingsbestemmelser.

  • Modul 2

   Andet modul vil handle om det løbende ansættelsesforhold, hvor der vil være fokus på fastholdelsesordninger, ændring af incentiveordninger og stillingsændringer. Herunder vil vi drøfte håndtering af adfærdsproblematikker, performance og sygdom hos ledende medarbejdere og nøglemedarbejdere.

  • Modul 3

   På tredje modul skal du arbejde med, hvordan virksomheden afslutter samarbejdet med en ledende medarbejder eller nøglemedarbejder – uanset om det er virksomheden eller medarbejderen, som har opsagt ansættelsesforholdet, eller der indgås en fratrædelsesaftale. Der vil være særligt fokus på medarbejderens muligheder og pligter i opsigelsesperioden (aflønning, loyalitetspligt og tabsbegrænsningspligt), samt håndtering af eventuelle ansættelsesklausuler ved fratræden.

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset henvender sig til dig der har ansvar for ledende medarbejderes og nøglemedarbejderes ansættelsesforhold. Du er eksempelvis HR-direktør, CFO eller ansvarlig for compensation & benefits. Det afgørende er, at du har beskæftiget dig med ledende medarbejderes og nøglemedarbejderes ansættelsesforhold, og du er sparringspartner – eller har ambitioner om at blive sparringspartner – for virksomhedens øverste ledelse i HR-spørgsmål.