Online kursus

Internationale medarbejdere

Regler for rejsende medarbejdere, medarbejdere der arbejder i udlandet og medarbejdere med bopæl i udlandet.

Dette kursus omhandler medarbejdere, der arbejder og bor i udlandet, og har en dansk arbejdsgiver. Vi vender blikket mod de internationale medarbejdere, der bor i et land, arbejder i et eller flere forskellige lande i verden, og hvor virksomheden/arbejdsgiveren hører hjemme i Danmark.

Danmark mangler kvalificeret arbejdskraft, og kampen om de gode medarbejdere er hård. Derfor kan det være en fordel at vende blikket ud imod resten af verden, når du skal rekruttere. Der følger dog yderligere regler med, når der skal foretages internationale ansættelser.

På dette kursus vil vi give dig den nødvendige viden til at kunne gennemskue, hvilke regler der gælder for den internationale medarbejder, så du på bedst mulig vis undgår fodfejl i ansættelsesprocessen, som kan koste virksomheden bøder og medføre andre unødvendige omkostninger.

Du lærer bl.a.:

Du får et overblik over, hvilke regler der gælder for medarbejdere, der enten slet ikke, eller kun undtagelsesvist arbejder i Danmark, men som arbejder i resten af verden eller i sit bopælsland for sin arbejdsgiver i Danmark.
Vi gennemgår, hvordan medarbejderens arbejdsmønster påvirker lovvalg, samt hvilke lokale regler i arbejdslandet/-landene man skal være opmærksom på, fordi de kan give anledning til uforudsete omkostninger og forpligtelser for virksomheden.

Du bliver klædt på til at kunne stille de rigtige spørgsmål til din organisation og rådgivere, når beslutningen om ansættelse af internationale medarbejdere skal træffes.

Vi gennemgår:

  • Lovvalgsregler og hvilket lands love, der gælder for ansættelsesforholdet
  • Hvorfor valg af domstol i ansættelseskontrakten kan være vigtig
  • Hvilke ansættelsesvilkår internationale medarbejder skal have
  • Reglerne om social sikring i Danmark
  • Regler for remote work i EU og i tredjelande
  • Regler i udlandet ved DIBD

Målgruppe

Kurset henvender sig til ledere og medarbejdere i en HR- og personalefunktion, som ønsker kendskab til muligheder for at ansætte medarbejdere der bor og arbejder uden for Danmark.

Online undervisning

Dette kursus er et onlinekursus, som foregår via Microsoft Teams. Du kan logge på kurset fra din pc, tablet eller mobil via et link, som du vil få tilsendt på mail inden kursusstart. Du skal sikre, at du har en stabil netforbindelse. Det er en fordel, hvis du har mulighed for at anvende headset, da det forbedrer lydkvaliteten. Du må gerne tilslutte dit webkamera, men dette er ikke et krav.