Kursus

Udstationering – arbejde i andre lande, kontrakter, tillæg og social sikring

På dette kursus blive du rustet til at kunne udstationere medarbejdere både inden for EU’s grænser, og i resten af verden.

På kurset bliver du klædt på til, at kunne navigere i de meget komplekse regelsæt der gælder, når medarbejdere bliver udstationeret, så du kan undgå at begå de typiske fodfejl, der kan påføre virksomheden uventede omkostninger til medarbejderen, eller arbejdslandets myndigheder.

Dette kursus giver dig et indblik i de ansættelsesretlige regler, der gælder, når I udstationerer en medarbejder og får indgående kendskab til krav til en udstationeringskontrakt/tillæg. Du får kendskab til, hvilket lands love, der finder anvendelse på udstationeringen. Vi dykker ned i reglerne om løn, ferie, pension, social sikring, og hvordan man bedst sikre sig, hvis man bliver nødt til at opsige en medarbejder under udstationeringen.

Du får også et indblik i de formelle krav, der følger i de fleste lande og som skal være på plads før en udstationering sker ”efter bogen”.

Vi ser på forskellene på de regler der finder anvendelse ved udstationering, en lokalansættelse og hjemmearbejde i udlandet, der ikke er en udstationering.

Du lærer bl.a.:

  • hvilket lands love der gælder for ansættelsesforholdet
  • hvilken betydning lovvalg og værneting har for en udstationering
  • hvilke krav og opmærksomhedspunkter der er til ansættelseskontrakten og udstationeringsaftalen
  • håndtering af løn, ferie, pension og social sikring
  • reglerne om opsigelse
  • anmeldepligten – I Danmark hedder det RUT-registrering
  • hvilke immigrationsregler, der typisk gælder inden for EU/EØS og i tredjeverdenslande

Kursets opbygning

På kurset får du derfor mulighed for, at komme med eksempler fra din hverdag, hvor du oplever særlige udfordringer med udstationeringer, eller hvor du gerne vil have mere viden. Du får også mulighed for at drøfte praktiske løsninger med de andre deltagere.

Kurset tager udgangspunkt i de udfordringer som virksomhederne typisk drøfter med DI, når virksomheden skal udstationere medarbejdere og underviseren vil i løbet af undervisningen medtage de eksempler på udfordringer, som deltagerne fremkommer med.

Kurset vil på baggrund af konkrete eksempler være baseret på undervisning i regler og love. I løbet af kurset, vil der være mulighed for case-baserede drøftelser og quizzer.

Målgruppe

Kurset henvender sig særligt til ledere og medarbejdere i en HR- og personalefunktion, som ønsker et indgående kendskab til reglerne om udstationering.