Kursus

DI’s ledervandringer - Morgendagens virksomhedsledelse

På dette kursus inviterer vi dig med på en vandring i Italien, hvor du gennem teori, oplæg og øvelser får mulighed for at udforske dit lederskab nu og i fremtiden.

Din virksomhed agerer i en verden i rivende udvikling, der konstant sætter nye standarder for tempo – På DI's ledervandringer flytter vi os væk og ud i naturen for at sætte tempoet ned. Derved skaber vi solide rammer for at udvikle din ledelse ud fra dine behov.

Giv dig selv tid, ro og værktøjer til at reflektere over dit lederskab.

Du får inspiration og nye perspektiver, som du kan bruge til at lede din virksomhed ind i fremtidens paradigmeskift. Du får tid til eftertanke og mentalt at stille ind og styrke dit lederskab til, hvordan du vil lede en kompleks og foranderlig hverdag med store strategiske dagsordener, såsom ESG, tiltrækning og fastholdelse af arbejdskraft, globale værdikæder, digitalisering, kunstig intelligens (AI), diversitet, geopolitik og meget mere.

Du lærer

Ledervandringen giver dig inspiration til håndtering af fremtidens organisation og den ledelse, som det kalder på samt et stærkt mindset for at lede konstante forandringer gennem:

 • stimulering af din kreativitet og problemløsning gennem vandring i naturen
 • selvrefleksion og identifikation af dit ledelsesideal og dine kerneværdier som grundlag for stærkere lederskab
 • styrkelse af relationelle færdigheder gennem indsigt i sociale hierarkier og magtkonstellationer
 • udvikling af dine beslutningskompetencer med et særligt fokus på de store strategiske dagsordener.

Kursets opbygning

  • Vi starter med en kick-off dag i Danmark, hvor vi udforsker fremtidens arbejdsplads, får hilst på hinanden og gennemgår kursusforløbet i detaljer.

  • Gennem relevant teori, oplæg og øvelser sætter vi din nutidige ledelse i perspektiv og inspirerer til arbejdet med fremtidens organisation – skridt for skridt. Du kommer til at vandre både alene og sammen med de andre kursusdeltagere, og du får dermed stilhed til refleksion samt masser af sparring.

  • Vi mødes igen og samler op på fremtidens bæredygtige arbejdsplads og nye organisationsformer og kobler det til erfaringer og refleksioner fra vandringen. 3 måneder efter hjemkomst tilbyder vi at besøge dig og din virksomhed for bl.a. at samle op på implementeringen af dine målsætninger.

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, der er mellemleder, medlem af topledelsen eller bestyrelsen, ejerleder eller iværksætter og som ønsker at skabe tid og rum til at styrke dit lederskab og til at træffe velovervejede beslutninger om aktuelle strategiske dagsordener og/eller transitionsperioder.

Det kan også være et næste skridt for dig, som har deltaget på DI’s strategiske lederuddannelse eller DI’s bestyrelsesuddannelse og ønsker at udforske mere.

Aktiviteter

  • Inspiration til ledelse af fremtidens organisation

   Vi får sat rammerne for det samlede kursus, herunder program for vandringerne i Italien samt de praktiske forhold i den forbindelse. Du får den nyeste viden om de tendenser, som påvirker fremtidens virksomhed – organisatorisk og ledelsesmæssigt. Dette bliver afsættet for, at du personligt kan navigere i en tid med store omstillinger og lede din virksomhed ind i fremtiden – skridt for skridt.

  • Vi flyver sammen fra Danmark til Italien, hvor vi indkvarteres på hotel i Kaltern-området i Dolomitterne. Vi samler op fra dag 1 i Danmark og kobler det til ugens program. Vi varmer op til vandringerne gennem indledende øvelser og præsenterer de kommende dages program, praktiske forhold og rutiner.

  • Kreativitet og problemløsning

   Vi arbejder med at åbne for din kreativitet og udvikle dine evner til at finde innovative løsninger til din virksomhedsledelse. Vi anvender vandring i naturen til at stimulere til nye perspektiver og kreative idéer. Vi fokuserer på at være bevidst tilstede og skabe tid og rum for eftertanke og åbenhed på nye løsningsmodeller. Vi vandrer ca. 17 km og bor i Coredo.

  • Mit ledelsesideal i fremtidsperspektiv

   Vi giver tid til at dykke ned i selvrefleksion og identificere kerneværdier som leder for at styrke din beslutningstagen og ledelsesevner. Du udforsker dit ledelsesideal i forhold til fremtidens organisation. Vi arbejder ud fra Kierkegaards ”… at ville ét – idealet” og konkret, hvad ledere kan lære af Kierkegaard. Vi vandrer ca. 17 km og bor i Molveno.

  • Sociale hierarkier og magtkonstellationer

   Vi kommer til at arbejde i nye strukturer i fremtiden. Derfor kigger vi ind i, hvordan du indgår i sociale hierarkier og magtkonstellationer. Med den indsigt vil vi indkredse, hvordan du kan skabe og facilitere stærke fællesskaber blandt dine kollegaer og samarbejdspartnere/interessenter. Vi vandrer ca. 14 km og bor fortsat i Molveno.

  • Beslutninger og intuition

   I fremtiden vil tempoet for ændringer kun bliver højere. Vi arbejder ud fra dette vilkår og ser på, hvordan du styrer udenom forhastede beslutninger i en travl hverdag. Vi ser på, hvad intuition og pauser gør for at sikre reflekterede og afstemte beslutninger for dig og i det større perspektiv for din virksomhed. Vandringen har en beroligende og afstressende virkning på sindet, hvilket kan hjælpe med at skabe klarhed og perspektiv. Naturens skønhed og ro styrker evnen til at tænke klart, være mere kreativ og træffe velovervejede beslutninger. Vi vandrer ca. 12 km og bor i Tenno.

  • Vi samler op på vandringerne og begynder at flytte fokus fra vandreugen til hverdagen i virksomheden, og til de første skridt, som du vil foretage dig. Vi orienterer om formål og programmet for den kommende dag i Danmark.

  • Integration i din hverdag

   Vi mødes igen og sætter fokus på at integrere dine læringer fra vandringerne i din hverdag. Vi samler op på, hvorfor det er afgørende for dit lederskab i fremtidens organisation. Vi vandrer dele af dagen og undersøger, hvordan du i praksis overfører din læring inden for: - Kreativitet og problemløsning - Dit ledelsesideal i et fremtidsperspektiv - Sociale hierarkier og magtkonstellationer - Beslutningsprocesser Vi markerer og festliggør afslutningen af kurset.