Online kursus

Få en introduktion til kurset ”DI's ledervandringer – Morgendagens virksomhedsledelse”

På 30 minutter giver vi dig en introduktion til og et overblik over DI’s ledervandringer – Morgendagens virksomhedsledelse.

Med dette online introduktionsmøde får du mulighed for at høre mere om forløbet og ikke mindst om, hvad vandringer og virksomhedsledelse har med hinanden at gøre.

Du får:

  • En introduktion til og et overblik over kursets opbygning
  • Mulighed for at hilse på underviserne
  • Dybere indblik i kursets aktiviteter og formatet med vandringer
  • Mulighed for at stille alle dine uddybende spørgsmå

Bliv klædt på til morgendagens virksomhedsledelse

Ledervandringen giver dig inspiration til håndtering af fremtidens organisation og den ledelse, som det kalder på samt et stærkt mindset for at lede konstante forandringer gennem:

  • stimulering af din kreativitet og problemløsning gennem vandring i naturen
  • selvrefleksion og identifikation af dit ledelsesideal og dine kerneværdier som grundlag for stærkere lederskab
  • styrkelse af relationelle færdigheder gennem indsigt i sociale hierarkier og magtkonstellationer
  • udvikling af dine beslutningskompetencer med et særligt fokus på de store strategiske dagsordener.

Målgruppe

Dette online introduktionsmøde henvender sig til dig, der overvejer at tilmelde dig DI's ledervandringer – Morgendagens virksomhedsledelse, og som gerne vil vide mere om indhold, format og udbytte.

DI's ledervandringer – Morgendagens virksomhedsledelse henvender sig til dig, der er mellemleder, medlem af topledelsen eller bestyrelsen, ejerleder eller iværksætter og som ønsker at skabe tid og rum til at styrke dit lederskab og til at træffe velovervejede beslutninger om aktuelle strategiske dagsordener og/eller transitionsperioder.

Det kan også være et næste skridt for dig, som har deltaget på DI’s strategiske lederuddannelse eller DI’s bestyrelsesuddannelse og ønsker at udforske mere.