Kursus

Ergonomiambassadøruddannelsen

Uddannelse for ergonomiambassadører i mejeriindustrien. 2 dage inkl. kost, ekskl. logi.

OBS! Du er ikke tilmeldt før du har trykket "næste" (1-2 gange), "Godkend tilmelding" og lander på en side, hvor der står: "Kvittering....".
Dernæst skal du også modtage 1-2 mails fra os med endnu en bekræftelse på din tilmedling.
Sker dette ikke, kontakt os venligst, så vi kan få dig tilmeldt.

-----

MIA udbyder en ny uddannelse som ergonomiambassadør særligt målrettet mejeribranchen.

Målet er at ergonomiambassadørerne skal styrke forebyggelse af skader og nedslidning.

Bliv klædt på til at vurdere, vejlede i og fremme den gode ergonomi på din arbejdsplads.

Uddannelsen retter fokus mod at forebygge skader i forbindelse med løft og håndtering samt nedslidning af kroppen som følge af uhensigtsmæssige arbejdsstillinger.

Uddannelsen understøtter supplerende arbejdsmiljøuddannelse til arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO.

Indhold:

På ergonomiambassadøruddannelsen får deltagerne:

  • Forståelse for de ergonomiske belastninger inden for mejeriindustrien og konsekvenserne heraf
  • Viden om ergonomi i daglige arbejdssituationer – herunder hvordan man risikovurderer
  • Metoder til at arbejde med vaner og motivation
  • Træning af kommunikation og formidling for at opnå personlig gennemslagskraft
  • Forståelse for ambassadørens rolle og handlemuligheder
  • Viden om samarbejdsrelationer (nærmeste leder, arbejdsmiljøgruppe og AMO)
  • Værktøjer og metoder til at sætte ergonomi på dagsordenen lokalt og i AMO

Der vil være særlig fokus på, at ambassadørerne kan omsætte teori og træningen til praksis. Derfor kombineres undervisningen med træning af færdigheder på et produktionssted.

image6lcx.png

 

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af to sammenhængende uddannelsesdage.

Praktisk

Ergonomiambassadøruddannelsen afholdes som et 2 dages kursus, uden internat, på følgende dage:

Afventer ny dato og sted. 
Vil du på venteliste, skriv da til Laura Raundorf (se længere nede på siden). 

Pris

3.500 DKK ex. moms

Målgruppe

Alle der interesserer sig for ergonomi og som ønsker at gøre en forskel i det fysiske arbejdsmiljø. Deltagerne kan være arbejdsledere, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og medarbejdere fra alle faggrupper og funktioner.

Praktiske oplysninger:

Ved tilmelding sendes en bekræftelse til den tilmeldtes e-mailadresse, hvoraf det fremgår, at kurset gennemføres under forbehold af mindst 18 deltagere.

Ca. 20 dage før kursusstart sendes en påmindelse til den tilmeldtes e-mailadresse.
Det er dit eget ansvar at downloade, hente og læse dette materiale i god tid.

14 dage før afholdelse sendes en faktura til virksomheden, hvorefter tlimeldingen er bindende, og deltagergebyret ikke kan tilbagebetales.

VIGTIGT!
Har du ikke modtaget bekræftelse, påmindelse eller faktura (en eller alle) er du IKKE tilmeldt kurset, og skal kontakte Laura Raundorf HURTIGST muligt på laur@di.dk

Program

Download
Laura Adela Raundorf

Laura Adela Raundorf

Branche- & Foreningskoordinator

Praktisk ansvarlig