Kursus

DI’s produktions- og fabrikslederuddannelse

Uanset om du netop er trådt ind i rollen som driftsleder, har potentiale til at indtage en ledende position eller blot ønsker at forfine og udvikle dine færdigheder, er du sikker på at få succes med denne uddannelse.

Indledning

DI's produktions- og fabrikslederuddannelse uddanner dig i aktuelle trends, teknikker og strategier inden for produktion og driftsledelse.

Uddannelsen er praksisorienteret. Det betyder, at du får mulighed for at afprøve din teoretiske viden og erfaringer gennem forskellige virksomhedscases og dermed styrker din lederrolle med fokus på forandring, motivation og organisatorisk indsigt.

Hertil bliver du en del af et fællesskab med netværk og erfaringsudveksling med andre i samme situation som dig. Det er derfor et trygt miljø at forberede sig i og blive rustet til de nye karrieremæssige udfordringer og muligheder, du kommer til at stå over for som potentiel eller nuværende produktions- eller fabrikschef.

På uddannelsen lærer du bl.a. at:

 • læse og forstå omverdenen og situationen som virksomheden er i
 • kende forskel på ledelse og driftsledelse
 • forstå og udnytte styrken i samspillet mellem produktion, indkøb og planlægning
 • blive fortrolig med emner som målstyring, kapacitet, nøgletal og driftsledelsesopgaven
 • kunne afdække udviklingspotentialet og udpege forbedringsmuligheder
 • anvende projektledelsesværktøjer til at udarbejde enkle handlingsplaner
 • få kendskab til at afdække potentialer for automatisering og digitalisering
 • blive i stand til at udarbejde en enkel produktionsstrategi
 • være i stand til at motivere og mobilisere medarbejdere til forandringer

Når du har gennemført DI’s produktions- og fabrikslederuddannelse, vil du have erhvervet dig en række kompetencer og færdigheder, og du vil være bedre rustet til at tackle udfordringer, drive forandringer og skabe værdi inden for din organisation eller i din produktion.

Uddannelsens opbygning

DI’s produktions- og fabrikslederuddannelse er et intensivt program på 6 moduler med en enkel overnatning over knap to måneder. Uddannelsen er designet til at forberede dig på de udfordringer, som du vil møde som kommende eller nuværende produktions- og fabrikschef. Med en blanding af teori, praksis, netværk og refleksion, er vores mål at sikre, at du forlader uddannelsen med en rigere forståelse og større værktøjskasse til at håndtere din rolle effektivt. Uddannelsen afsluttes med en gruppeeksamen bestående af en præsentation på 20 min. på baggrund af en case foran et ekspertpanel, der giver en faglig tilbagemelding og bedømmelse.

Modul 1: Omverdenen, organisationen og din lederrolle (1 dag)

 • Forståelse af globale trends som bæredygtighed, geopolitik, og ESG
 • Afdækning af konjunkturudvikling og virksomhedstyper
 • Forståelse af organisationens struktur, funktioner og opbygning
 • Forskellen mellem ledelse og produktionsledelse.

Modul 2: Driften: ressourcerne og opgaven (1 dag)

 • Dybdegående kendskab til produktionens kerneelementer: medarbejdere, maskiner, og materialer
 • Indsigt i støttefunktioners betydning som indkøb, planlægning, og supplychain
 • Målsætninger og nøgletal for produktionsstyring
 • Lederens rolle og opgaver i produktionsmiljøet.

Modul 3+4: Løbende udvikling af driften og strategiske initiativer (2 dage med overnatning)

 • Grundlaget for projektledelse og produktivitetsforbedring
 • Indføring i Lean principper og deres praktiske anvendelse
 • Afdækning af automatiserings- og digitaliseringspotentialer
 • Forståelse af produktionsstrategi i relation til virksomhedsstrategi.

Modul 5: Medarbejderne, motivation og forandringsledelse i praksis (1 dag)

 • Vigtigheden af mål versus mening i ledelse
 • Metoder og teknikker til effektiv forandringsledelse
 • Strategier for medarbejderudvikling og -fastholdelse.

Modul 6: Eksamen (1 dag)

 • Gruppebaseret præsentation, hvor deltagerne demonstrerer deres forståelse og anvendelse af de lærte emner
 • Afslutning med fejring af veloverstået eksamen

Målgruppe

DI's produktions- og fabrikslederuddannelse er for dig, der enten er i eller aspirerer til ledende positioner inden for fremstillings- og produktionsindustrien, og som ønsker at opbygge eller styrke dine færdigheder i denne retning. Du kan derfor have potentiale til rollen, være ny i rollen eller erfaren og have brug for at holde trit med og opdatere dine kompetencer og færdigheder.